Welkom bij De Raadsheer

Ben je geïnteresseerd om bij De Raadsheer te komen spelen? Kom dan eens langs op een woensdagavond. Als je je tijdig bij de wedstrijdleider meldt (19:45 uur), kun je dezelfde avond nog meespelen. Na een paar keer meespelen hoef je pas te beslissen of je lid wilt worden of niet.

Als lid van De Raadsheer ben je automatisch ook lid van de schaakbond (KNSB) en ontvang je 6 keer per jaar Schaakmagazine.

De contributie bedraagt 90 EURO per jaar en is bij vooruitbetaling verschuldigd. Het is mogelijk de contributie in delen te voldoen. Nevenleden (mensen die bij een andere club hoofdlid zijn) betalen 50 EURO per jaar.

De contributie dient te worden overgemaakt op Postbank rekening 4971246 t.n.v. 'De Raadsheer' te Amsterdam.

Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met een van de bestuursleden van onze vereniging.