Webmaster Luc Scheepmaker
(020) 422 7003
 kopij website

Redacteur Clubblad Wim Postema

 kopij clubblad

Indeler interne competitie Gerie Opgenhaffen
(020) 668 4644
 mailbox intern

Extern Wedstrijdleider Peter van de Beek
(06) 2223 8547
 mailbox extern w.l.

Secretaris Cilia van der Kamp
(020) 642 3578
 mailbox secretaris

Penningmeester,
Intern Wedstrijdleider
Harmen van der Ploeg
(020) 365 1928
 mailbox penningmeester

Voorzitter Olaf Cliteur

(06) 5334 0141
 mailbox voorzitter