10/04/2013


In Memoriam Johan Dijkman

Door: Eric Mol

Begin april bereikte het bestuur van De Raadsheer het droevige bericht dat het oudste lid van de schaakclub, Johan Dijkman, op 26 maart jl. op de leeftijd van 93 jaar was overleden. Zijn vlaggetje des levens was definitief gevallen.

Johan was ruim 50 jaar, met een enkele onderbreking door persoonlijke omstandigheden, lid van de club en heeft in die lange tijd van lidmaatschap talloze partijen gespeeld. Het resultaat wisselde, maar nimmer bracht een verliespartij hem uit zijn flegmatieke doen. Hij was een rustige, gelijkmoedige persoon die onopvallend aanwezig was, altijd wel een praatje met deze en gene maakte en genoot van het samenzijn met anderen.

Het archief van De Raadsheer gaat ver, maar niet zo ver dat daarin te vinden is in welk jaar Johan lid geworden is. Dat zijn aanmelding ruim 50 jaar geleden plaatsvond, staat echter buiten kijf.


 Johan Dijkman 1920-2013

Bij het vorderen van zijn leeftijd en door zijn afnemende gezondheid werd het bezoek aan de nieuwe locatie van onze club, in gebouw De Poort op Kattenburg, door de afstand die hij op zijn leeftijd heen en weer moest afleggen, een zware opgave. Begrijpelijk dus dat hij de laatste paar jaar weinig op de club aanwezig was.

In het seizoen 2009-2010 speelde hij één (verlies)partij, in seizoen 2010-2011 is hij in het geheel niet geweest , maar in 2011-2012 volgde een wonderbaarlijke opleving: Johan speelde 16 partijen, waarvan hij er twee won, vier remiseerde en tien verloor. In zijn laatste partij had hij op 1 februari 2012 wit tegen Peter van de Beek en deze laatste partij van zijn schaakleven bij De Raadsheer ging helaas verloren.

Incidenteel speelde hij, zolang hij dat kon opbrengen, nog wel in het schaakcafé in zijn woonbuurt. Dus het schaken bleef hij trouw, zoals dat ook blijkt uit de vele jaren die hij als lid van De Raadsheer heeft beleefd.

Het leven van Johan Dijkman heeft zich afgespeeld op de manier zoals hij dat zelf wilde en hij was duidelijk in zijn laatste woorden: bij mijn uitvaart geen poespas. Dat tekende de man.

Bij het afscheid op Zorgvliet, op 3 april, was een afvaardiging van De Raadsheer aanwezig. Een bloemstuk met linten namens De Raadsheer sierde de kist. Op de clubavond van 3 april sprak onze voorzitter Olaf Cliteur enkele woorden ter nagedachtenis, waarna in stilte afscheid genomen werd van Johan Dijkman, een trouw, aimabel lid van onze vereniging.

Hij zal voortleven in de historie van onze club.