14/02/2008


In memoriam Arend van der Wal (1928-2008)

Door: Olaf Cliteur

Het heeft onze vereniging en haar leden totaal overvallen: het onverwachte bericht dat Arend van der Wal ons ontvallen is. Op 29 januari jl. overleed hij, enkele dagen voor het bereiken van zijn 80ste verjaardag, aan een slopende ziekte die in eerste instantie niet wees op een snelle fatale afloop.

Arend had zich geruime tijd niet meer laten zien op de clubavonden, maar dat werd door leden en bestuur geweten aan de afstand die hij vanuit de Bijlmermeer naar onze nieuwe locatie moest afleggen en de leeftijd die hem daarbij wellicht parten speelde. Dat het zijn gezondheid was die hem weerhield, heeft hij nimmer tot uiting gebracht. Hij was er ook de man niet naar.

De gedachten gaan terug naar de betekenis die Arend van der Wal voor de club heeft gehad. Als voorzitter wist hij in 1983 te bewerkstelligen dat De Raadsheer, na een gedwongen verlating van het verenigingslokaal Reigersburg in de Watergraafsmeer, domicilie vond in de Harry Verhey Sporthal in Amsterdam-Oost. Een grotere locatie met een echte denksportruimte en goed bereikbaar gelegen. Dat het ledental daar in enkele jaren groeide van ca. 30 tot ruim 100 was mede te danken aan het initiatief en het leiderschap van Van der Wal.Linksonder: Arend van der Wal, foto uit jubileumboek 75 jaar Raadsheer

Arend was vanaf de jaren zestig lid van De Raadsheer en is, met een korte onderbreking van drie jaar door verblijf in het buitenland, lid van onze vereniging geweest. Daar bereikte hij op schaakgebied enige klinkende resultaten. Hij was in de jaren 1966, 1971 en 1973 clubkampioen en in 1983 veroverde hij de Raadsheercup. In de externe competitie kon men altijd een beroep op hem doen en zijn inzet was dan immer stevig te noemen.

Op de clubavonden was Arend altijd een graag gezien medelid. Een opvallende verschijning was hij niet maar wel iemand die er een stevige mening op nahield, weloverwogen was in het kiezen van zijn woorden en zeker geen gebrek aan een goed gevoel voor humor had. Op onze jaarlijkse ledenvergaderingen was hij altijd van de partij en menigmaal heeft hij op beslissende wijze bijgedragen aan de besluitvorming betreffende heikele onderwerpen.Linksonder: Arend van der Wal, foto genomen op clubavond in 2005

Zijn verdiensten voor De Raadsheer hebben er indertijd ook toe geleid dat hij tot erelid van de vereniging werd benoemd. Een status die hem zonder twijfel toekwam! Met Arend van der Wal verliest De Raadsheer een zeer sympathiek lid. Wij gedenken hem als een clubman in hart en nieren.

Namens het bestuur

Met dank aan Eric Mol