Clubblad De Raadsheer               46e jaargang, nummer 2


Gezond en gelukkig 2008 !

Van de redactie

Schaaktaalmisbruik

Een eindspelvirtuoos

Team 4

Het Keizersysteem

Even voorstellen

Stamhouderscup 2008

Interne competitie

Een rare avond

Extern overzicht

Snelschaken 2008

Ons eigen Kroonjuweel

Cilia van der Kamp – Pim van KoeveringeGezond en gelukkig 2008 !

Olaf Cliteur

W

anneer ik achter mijn toetsenbord plaatsneem om u en de uwen, namens het bestuur van De Raadsheer, een heel erg gelukkig en bovenal gezond 2008 toe te wensen, is het slechts enkele uren voor het verstrijken van 2007.

De deadline voor het inleveren van de copy is immers gesteld op 1 januari en als voorzitter moet je natuurlijk het goede voorbeeld blijven geven.
Ik hoop dat wij er in 2008 met z’n allen weer een mooi jaar van gaan maken.

De jaarwisseling is voor wat betreft het schaakseizoen voor mijn gevoel altijd het begin van de tweede helft. Ik weet dat ik wiskundig gezien niet helemaal gelijk heb maar het is voor mij toch ook altijd even het moment voor een tussenbalans.

In de externe competitie gaat het helemaal niet slecht. Raadsheer 2 en 3 zijn ongeslagen, slechts het derde stond een matchpuntje af.

Het eerste heeft het, zoals verwacht, minder gemakkelijk. Dit komt met name doordat er maar liefst vier van de tien teams degraderen, hetgeen betekent dat zodra de score onder de vijftig procent ligt, het degradatiespook direct zijn lelijke hoofd om de hoek steekt en grijnzend jouw speelzaal beloert.

Op het moment van schrijven staan we dan ook precies op die foute zevende plaats maar met nog een aantal wedstrijden tegen concurrenten kan het allemaal best nog goed komen. Voorwaarde blijft wel dat wij zo compleet mogelijk blijven aantreden, zeker in die wedstrijden waar het er om gaat!

Ons vierde paste enkele nieuwe spelers in, die inmiddels met veel plezier aan de competitie deelnemen. Het binnenhalen van matchpunten lukte nog niet, gelukkig waren er wel de nodige individuele succesjes te melden.

 

Ondanks de komst van enkele nieuwe leden, blijft de opkomst op het niveau van vorig seizoen. Wij zijn inmiddels gestart met de interne zeskampen en een zeer positieve ontwikkeling vind ik het dat daar zich 24 Raadsheren voor aanmeldden, waaronder een aantal die niet of nauwelijks intern spelen. Hopelijk stimuleert dit hen de gezellige Poort vaker te bezoeken op de woensdagavond.

Begin 2008 zullen wij met onze nieuwe folder aan de weg blijven timmeren om huis-aan-huis enthousiastelingen te werven voor ons kluppie.

Voor wat betreft de evenementen in de eerste seizoenshelft ging de massakamp met Oud-Zuylen helaas niet door, gelukkig lag dit niet aan ons en zijn wij inmiddels naarstig op zoek naar een nieuwe datum om onze Jacques van der Burg op gepaste wijze te kunnen herdenken..

Ons Rapid-toernooi trok op 13 oktober 28 schakers naar De Poort en verliep vlekkeloos onder strakke leiding van wedstrijdleider Harmen en met de goede zorgen van alle vrijwilligers achter de bar.

De titel bleef voor de tweede maal achtereen in bezit van de Raadsheer.

Bernard kon hem wegens de herfstvakantie niet verdedigen maar onze Mustapha won op overtuigende wijze en hield zelfs Willem Moene onder zich ( Zal ik een grap maken? Nee het siert een goede voorzitter dit niet te doen)

Rest mij weer jullie veel leesplezier toe te wensen met het clubblad en veel schaakgenoegen de komende maanden.

 

 

 

 


Van de redactie

Richard van Deun

H

 

et nieuwe jaar is nog maar net begonnen en er ligt alweer een nieuw clubblad klaar. Het was de bedoeling om het clubblad een weekje eerder uit te brengen, maar het lukte niet iedereen om voor één januari een stukje in te leveren. Op zich lijkt het me geen probleem, want we hebben weer een redelijk gevuld clubblad. Echter helaas weer van dezelfde mensen die altijd al een stukje schrijven. Gelukkig hebben Simon en de dubbel(s)pion dit keer ook een stukje ingeleverd. Het zou heel fijn zijn als er ook wat meer partijen in het clubblad komen te staan. En hiermee bedoel ik niet alleen de partijen van de mensen die dat nu al doen, maar ook van de anderen van de club. Het liefst ook uit de lagere regionen en niet alleen van spelers uit groep 1.

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier toe en tot ziens op de club.

 

 

 


Schaaktaalmisbruik

Dubbel(s)pion

 

H

et ergert me soms mateloos: het journalistieke misbruik van onze zo fraaie schaaktaal. Voetbalwedstrijd traag als een schaakpartij. Politieke twist eindigt in remise. Wilders werd schaakmat gezet. Openingszet van AJAX slaat nergens op. Topper lijkt op veteranenschaak. En zo kunnen we nog wel even doorgaan tot aan het schaapherdersmat aan toe, om maar niet te spreken van de paardensprong van Van Gaal…

Schakers worden door sommige lieden als verdwaasden gekwalificeerd die zich urenlang bezighouden met het verplaatsen van stukjes hout, door sommigen onder de sommigen ook nog schaamteloos met de uitdrukking stenen opgezadeld.

Vroeger, toen er nog sigaren gerookt werden, heb ik wel eens een schaker zijn vette aspunt boven zijn kop koffie zien aftikken. Maar zo’n man verkeerde in opperste concentratie. Zelfs de wansmaak van zijn koffie was niet in staat hem uit zijn ijzeren rekenwerk te manoeuvreren.

Een stevig aanroepen van De Lieve Heer door een speler is na blunderverlies van een partij niet ongebruikelijk, hoewel een uitzondering. Ook het bruut  verspreiden van de stukken door de schaakzaal is wel eens een ritueel dat in zo’n geval - ook weer uitzonderingsgewijs  - voorkomt.

De delinquent wordt meestal door meelevende clubgenoten geestelijk op de been geholpen en is gewoon de volgende week weer aanwezig om zich aan zijn geliefde sport te wijden en dan weer begint met te hopen dat nieuw onheil hem bespaard zal blijven.

Ondanks de onthutsende waarnemingen van leken blijken schakers mensen te zijn. Met doorgaans een gezond verstand. Hoewel: de Russische Alexander P. had er andere ideeën over. Russen gebruiken vaak nog het knusse,  maar o zo handzame telraam dat wisselgeldproblemen zonder mankeren oplost. In de dorpen, waar de monetaire elektrotechniek nog niet tot aan de toonbank gereikt heeft, zijn deze houten rekenmeesters nog in allerlei kleuren, maten en slijtagemodellen aanwezig. In razend tempo, voor de buitenlander onnavolgbaar, maakt de kassadame foutloos haar optel- en aftreksommen. De heer Alexander P. had ook zo’n instrument. Alleen rekende hij geen stukken varkenshaas of plakken worst af, maar menselijk vlees. Hij wist, vanaf het moment dat hij jeugdschaker was, dat een schaakbord 64 velden heeft, 32 witte en 32 zwarte. Dat gebruikte hij om in een jaar of 5 á 6 een hobby te bedrijven die niet past bij ons edele spel. Daarbij heeft hij, hoewel in minder ernstige vorm, in ons land een medestander die alleen zichzelf tot schaakgehakt degradeerde. Dit door zich tijdens wedstrijden met vreselijke buikkrampen richting toilet te begeven en bij terugkeer zonder secondes te verliezen een fraaie zet uit de pot te toveren. Helaas voor hem werd hij tijdens het verdekt raadplegen van zijn zakschaakcomputertje op heterdaad betrapt. Er vielen dus geen doden, maar ergens is wel iets als zelfschaakmoord te constateren… 

Bij onze Alexander P. ging de geest meer genadeloos op de loop. Hij was bij het veld a1 op de gedachte gekomen om een landgenoot uit te schakelen. Het woord schaken was in zijn brein kennelijk vervormd tot een andere bezigheid. En zoals de echte schaker zich na f2-f4 in koningsgambietelijke sferen voelt, zo voelde A.P. zich als de herder die in zijn eigen mat op mensenjacht ging. Hij kwam, wellicht door een defect aan zijn geestelijke telraam, maar vermoedelijk meer door het optreden van gerechtelijke instanties, niet verder dan, vanaf a1 naar rechts gerekend, tot h6. Op dit randveld, op weg naar het volgende, werd zijn spel na 48 moorden bruut verstoord. Zelf beweerde hij er al zestig te hebben gepakt en vond hij het vreselijk jammer dat hij op die manier niet op h8 terechtgekomen was. Hij zal in een centrum voor psychisch gestoorden, waaronder dus minimaal één schaker, zijn verdere leven - wellicht met blindschaak - moeten doorbrengen. Van één geluk mogen wij spreken: als Alexander P. een dammer was geweest, met honderd velden, dan…

Inmiddels heeft deze gestoorde figuur zich wel geplaatst in het rijtje van het in de aanhef van dit schrijfsel vermelde journaille door als schaakbordmoordenaar de geschiedenis in te gaan…          

                                                                                                                                


Een eindspelvirtuoos

Corneel Simoons

 

Pal Benko constateert in zijn autobiografie met enige verbazing dat hij “kennelijk ook als jongen van net 18 jaar de ijzeren logica van het eindspel prefereerde boven de onzekerheden van een gecompliceerd middenspel”.

Deze voorkeur had in zijn geval niet alleen te maken met de grote liefde van het eindspel die ook blijkt uit zijn vele composities. Ongetwijfeld had het tevens te maken met een bijna neurotische zekerszacht: eigenlijk wilde hij alleen maar zetten doen waarvan jij alle consequenties kan overzien. Met als gevolg natuurlijk altijd weer tijdnood en de daarbij horende blunders. Eindspelen zijn voor een kenner sneller en makkelijker te berekenen!

In het nu volgende leun ik natuurlijk sterk op Benko zijn eigen commentaar. Wat de spelling van zijn naam (Benko i.p.v. Benkö) betreft: hij schreef het zelf zo na zijn naturalisatie in de U.S.A..

 

Benko – Szilagyi (kampioenschap van Hongarije, 1946)

1. c4  pf6
2. Pc3  d5
3. d4  c5
4. e3  cxd4
5. exd4  e6
6. pf3dxc4 ?! Beter en gangbaarder zijn 6.. Le7 of 6 .. Lb4 om pas op c4 te slaan na ene zet van Lf1. Zwart doet hier in feite een tempo cadeau.
7. Lxc4       Le7
8. 0-00-0
9. Lg5         Pbd7
10. De2       Pb6
11. Lb3       Pbd5
12. Tad1     b6?

 

 

In dit soort stellingen met een geïsoleerde pion op d4 heeft wit door zijn beheersing van e5 en betere ontwikkeling goede aanvalskansen. Maar dan moet hij wel snel en scherp (=riskant) optreden. Zwart kan van de isolano gebruik maken door 1 d5 vast te houden en 2 lichte stukken te ruilen en pas daarna d4 te belegeren.  Met 12.. b6 begint zwart wel aan stap 1, maar de ongedekte positie van Ta8 staat wit toe het zover om te gooien.

13. Pxd5! Exd5 Pf6xd5 kost na Lxd5 materiaal
14. Tfe1      Le6?! Zwart ziet de bui niet hangen. 14.. Te8 was ook niet zo goed vanwege 15. Lxf6 gxf6 (gedwongen). Het kleinste kwaad was misschien nog geweest. 14. .. Lb4 15. Lxf6 Dxf6 16. Lxd5 Tb8 17. Tf1 Lg4 en na 18. .. Lxf3 staan er lopers van ongelijke kleur op het bord.
15. Pe5        Tc8? Zwart ziet maar één van de twee dreigingen. Wellicht was 15. .. Dd6 nog het beste, alhoewel 16. Lf4! ….? (De andere was Pc6 .. Pxe7 ..! Lxd5)
16. Pxf7!     Lxf7
17. Dxe7     Te8

 

 “Ik had ook de a7 pion erbij kunnen pakken, maar waarom de zaken compliceren, als dameruil een hartstikke gewonnen, geheel veilig eindspel oplevert?”

Benko merkt op dat de door de plus pion en het loper paar gegarandeerde winst op verschillende manieren te realiseren valt. Het plan waartoe hij besluit bestaat uit 1. torens ruilen 2. zwartveldige loper ruilen voor paard 3. de zwarte pionnen op witte velden vastleggen en daarna. 4. verpletteren! Hoe? “Nou, kijk maar!”

19. f3Kf8
20. Kf2 Txe1
21. Txe1 Tc8
22. Tc1  Txc1       Anders valt wit op c7 binnen
23.
Lxc1 Ke7
24. Lf4 a6
25. g4          h6
26. Le5 Ke6
27. Lc2 g6
28. Ld3 b5 na 28 .. a5 29.
Lc7 Pd7 30. Lb5 gaan de pionnen eraan
29. Kg3 Le8
30. h4          a5
31. Lc7!      .. dwingt de a pion op een wit (font!) veld te gaan staan
31. ..  a4
32. Le5        Pg8
33. Lf4        h5
34. Lg5       .. het paard op g8 komt niet meer levend uit de hoek
34..    b4
35. a3!         .. legt de pion op a4 vast en geeft de koning straks toegang tot de damevleugel via c3
35. ..  bxa3
36. bxa3      Pf6
37. Lxf6      Kxf6
38. g5+       .. Legt alle pionnen definitief vast. Nu zou de opmars van de f pion makkelijk winnen. Benko laat echter zien dat in feite deze extra pion voor de winst niet meer nodig is!
38..  Kf7
39. Kf4        Ke6
40. Lc2       Kd6
41. Ke3       Ke6
42. Kd2       Kd6
43. Kc3       Ke7
44. Kb4Ke6

 

 

Na het nu volgende 45. Lxa4 gaf zwart op. Terecht. Maar toch had ik bijna 45. Lxa4 (?) geschreven. Onzin, maar toch. Ik had de wurg-zet 45. Kc5 (!) zo veel mooier gevonden. Wedden dat Nimzowich het met me eens was geweest!


Team 4

Monique de Groot

 

T

Eam 4heeft is een leuk team, maar wel te merken dat we op papier een niet al te sterk team zijn. Toch is het altijd weer gezellig wanneer ons team aan de bak moet. Het winnen lukt nog niet zo heel erg, maar iedereen heeft het naar z’n zin en daar gaat het bij dit team om. Hieronder een aantal korte verslagen van onze wedstrijden.

Ronde 1: De Raadsheer 4 – Probleem 5

De eerste ronde moesten we al meteen gebruik maken van een aantal invallers. Dit waren Hans Mantel en Hein v/d Kroon. Heren bedankt voor het invallen.

Voor een aantal mensen was dit hun eerste externe wedstrijd.

Bij Annelies vloog een toren weg en daarna ging het niet meer goed en verloor ze de partij.

Frans werd schaakmat gezet. Jammer volgende keer beter. Marc zijn partij ging de hele tijd gelijk op, maar toen hij een fout maakte en zijn dame weggaf, gaf hij op.

Eindelijk van de 0 af. Richard heeft weer eens keer op bord 1 gewonnen en dat terwijl hij helemaal niet wilde spelen omdat hij zich niet zo lekker voelde.

Hans moest opgeven na een lange partij die hij goed speelde, maar toen hij een stuk achterstond kon hij de partij niet meer redden. Hans goed gespeeld op bord 4.

Cilia werd verrast door de opening van wit en lukte niet om de partij te winnen.

Onze invaller Hein wint niet alleen voor het derde de week ervoor, maar ook voor ons team op bord 2. Klasse Hein! Charles zorgt ervoor dat het 3 - 5 wordt na een lange partij.

 

 

 

Ronde 2: Almere 7 – Raadsheer 4

Ik heb zelf moeten meespelen dus niet echt kans gehad om iets op papier te zetten.

Als invaller hadden we Simon die voor het eerst extern ging spelen. Simon heeft hard gevochten tot het eind en remise gemaakt. Weliswaar in een gewonnen stelling, maar zo sportief als hij is (en winnen konden we toch niet meer) ging hij akkoord met remise. Goed gespeeld Simon.

Mark en Charles hebben gewonnen goed gedaan heren. Jammer genoeg mochten we niet meer punten halen.

 

Ronde 3: Raadheer 4 – De Wachter 2

Als invallers hadden weer Hans Mantel en Simon Bouwhuis. Bedankt weer voor het invallen. We hebben met verloren maar er zat wel meer in.

Cilia heeft een mooi partij gespeeld en gewonnen. Charles heeft weer gewonnen. Hij heeft alle rondes nu gewonnen. Het was een hele spannende partij met nog 4 minuten bij Charles op de klok kon hij z’n pion promoveren. Nu had de tegenstander alleen nog een koning.

De andere hebben hun best gedaan maar het wilde niet lukken. Toch wel jammer omdat sommige borden er best wel goed voor stonden. Waarschijnlijk nog gebrek aan ervaring, maar dat komt vanzelf wel.

 

 


Het Keizersysteem

Olaf Cliteur

 

R

egelmatig ontvangen wij als bestuur signalen over de duistere wereld van systeem Keizer, het programma dat wekelijks indeling plus ranglijst produceert.

In ons clubblad van oktober 2004 heeft Harmen ook al eens een betoog over het Keizersysteem gehouden van maar liefst zes bladzijden.

Het was onze start met dit nieuwe systeem.

Onderstaand zal ik zo beknopt mogelijk de zaken waar het omdraait uiteenzetten en daar waar ik misschien niet diep genoeg op de materie in ga, verzoek ik jullie mij dit via mail kenbaar te maken zodat wij verdere vragen en onduidelijkheden in het volgende clubblad kunnen bespreken.

Het uitgangspunt van het bestuur en ook van het Keizersysteem  is dat iedereen die op de clubavond verschijnt, kan spelen, m.u.v. degene die oneven is.

Verder zijn belangrijke uitgangspunten van dit systeem dat:
Het aantal punten dat je krijgt voor een remise of overwinning afhankelijk is van de positie van jouw tegenstander op de ranglijst.
Deze positie aan verandering onderhevig is en derhalve ook geherwaardeerd wordt!
Je zes maal per seizoen weg mag blijven en daarvoor toch een vergoeding ontvangt.
Je een (dubbele) vergoeding ontvangt voor afwezigheid door clubverplichtingen.

Wanneer wij de ranglijst voor onze neus nemen, zijn er eigenlijk maar twee kolommen belangrijk. Ik pak even de top 10 op het moment van schrijven.


 


Naam

Punten

Waarde

 

 

 

 

1

Cliteur

789

89

2

Radder

668

88

3

van der Ploeg

639

87

4

de Roo

606

86

5

Opgenhaffen

551

85

6

van Beemdelust

503

84

7

Voets

500

83

8

Mol

491

82

9

Simoons

480

81

10

Vlug

474

80

 

 

 

 

In de kolom Punten, staan de vergaarde punten van de betreffende speler. Deze kolom bepaalt derhalve de volgorde op de ranglijst van hoog naar laag en zoals dus altijd: Degene met de meeste punten is kampioen.

In de kolom Waarde wordt het aantal punten weergegeven dat de betreffende speler waard is bij een overwinning. Bij remise tegen de betreffende speler scoor je de helft van deze punten.

Voorbeelden:

Winst tegen Radder levert 88 punten op. Remise tegen Cliteur levert 44,5 punten op, winst tegen Simoons levert 81 punten op etc.

Een nederlaag levert niets op.

Stel Simoons wint van Cliteur. Simoons krijgt 89, Cliteur 0
Cliteur wint van Simoons. Cliteur krijgt 81, Simoons 0
De partij eindigt remise Cliteur krijgt 40,5 en Simoons 44,5

De kolom waarde is direct gerelateerd aan de positie op de ranglijst, wanneer Cliteur daalt van 1 naar 10 is hij geen 89 punten meer waard, doch slechts 80.

Wanneer Vlug stijgt van 10 naar 6 is hij geen 80 punten meer waard maar 84.

Behalve door te winnen of te remiseren, zijn er nog een tweetal mogelijkheden om punten te scoren:

1.     Je mag 6 maal per seizoen wegblijven en ontvangt daar een vergoeding voor. Deze vergoeding bedraagt 1/3 van jouw eigen waarde per keer.(zoals gezegd tot een maximum van 6 keer)

Voorbeeld: Cliteur blijft weg en ontvangt 0,33 x 89 = 29,67
Van Beemdelust blijft weg en ontvangt 0,33 x 84 = 28 etc.
Let wel: Indien je de zevende en opvolgende keren wegblijft, krijg je hier niets meer voor.

2.     Je krijgt een vergoeding voor het niet intern kunnen spelen vanwege andere clubverplichtingen. Deze vergoeding bedraagt 2/3 van jouw eigen waarde. Onder deze wet valt:

Extern spelen op de clubavond
Non-playing captain / wedstrijdleider zijn van een team dat op de clubavond speelt.
Spelen voor de Raadsheercup m.u.v. de eerste ronde.
Oneven zijn.
Andere verplichtingen voor de club (bardienst, SGA-vergadering, toernooien op de clubavond waarbij je de club vertegenwoordigt etc.)

        Het aantal keren dat je deze vergoeding kunt krijgen is in principe ongelimiteerd.  We proberen wel, met name binnen het bestuur, het aantal keren wegens diensten voor de club te beperken omdat de 2/3 vergoeding in feite ligt tussen remise en winst en dus de stand behoorlijk kan beïnvloeden.

Voorbeelden:

Mol speelt extern op de woensdagavond en ontvangt daarvoor 2/3 x 82 = 54,67

 

Vlug speelt de tweede ronde van De Raadsheercup tegen Opgenhaffen.
Vlug krijgt 2/3 x 80 = 53,33

Opgenhaffen krijgt 2/3 x 85 = 56,67

Radder is oneven en ontvangt 2/3 x 88 = 58,67 en tot slot zetten we Corneel Simoons achter de bar en dit levert hem 2/3 x 81 = 54 op.

 

De ontknoping

Wanneer je bovenstaand stap voor stap hebt kunnen volgen, ben je klaar voor de grote ontknoping en wel de herwaardering.
Zoals ik reeds stelde, zijn posities op de ranglijst natuurlijk aan veranderingen onderhevig.
De waarden waar we steeds over spreken, zijn gekoppeld aan een betreffende positie (1=89, 2=88, 3=87 etc.)

Het systeem herwaardeert een resultaat. Wat wil dit zeggen?

Op 13 januari 2008 wint Eric Mol van de trotse lijstaanvoerder Olaf Cliteur.
Zoals bekend levert dit Eric 89 punten op en de voorzitter natuurlijk niets.
De nederlaag tegen Eric komt wat harder aan dan verwacht en na een paar weken blijkt het de start van een echte vormcrisis te zijn.

Cliteur verliest partij op partij en staat op 10 april op de tiende plaats. Het systeem weet nog donders goed dat Mol ooit van hem won op 13 januari maar kent hier nu geen 89 punten meer voor toe maar nog slechts 80, zijnde de nieuwe waarde van Cliteur.

Ook de verliezer lijdt pijn. Hij daalde immers van plek 1 naar plek 10.
Zijn waarde daalde van 89 naar 80. Toen hij op 13 januari bovenaan stond had hij 3 externe wedstrijden gespeeld op woensdagavond die hem op dat moment:

2/3 x 89 x 3 opleverde, zijnde 178 punten.
Op 10 april bivakkerende op de 10 plaats levert dit mij nog slechts
2/3 x 80 x 3 = 160 punten op.

 

Tot overmaat van ramp was ik ook nog 3 maal zonder clubreden afwezig, hetgeen mij op 13 januari nog 1/3 x 89 x 3 = 89 punten opleverde en op 10 april nog slechts 1/3 x 80 x 3 = 80 punten.

Dit is in het kort de materie rond de herwaardering.

Vraag 1

Hoe kan het dat Cilia even met 0 uit 0 op de vierde plaats stond.

Antwoord

Cilia had 6 maal punten gekregen voor afwezigheid (1/3 van de eigen waarde) en 4 maal externe verplichtingen op de woensdagavond gehad (2/3 van haar eigen waarde)

Zij stond op dat moment dus relatief hoog, echter wanneer zij die positie niet weet te handhaven gaat dit zeer hard omlaag omdat alle gescoorde punten gebaseerd zijn op de eigen waarde. Wanneer die waarde daalt, verliest zij dus snel veel punten.

 

Vraag 2

Ik heb verloren en toch 10 punten meer dan vorige week, terwijl de voorzitter in zijn betoog mij verteld heeft dat je voor een nederlaag geen punten krijgt.

Antwoord

Één of meerdere tegenstanders uit het verleden waar je van gewonnen hebt of remise tegen gespeeld hebt, zijn op de ranglijst gestegen, waardoor die resultaten door de computer zijn opgewaardeerd.

 

Vraag 3

Ik heb van Cliteur gewonnen die op de eerste plaats staat maar i.p.v. de verwachte 89 slechts 84 punten meer dan vorige week.

Antwoord

Één of meerdere tegenstanders uit het verleden waar je van gewonnen hebt of remise tegen gespeeld hebt, zijn op de ranglijst gedaald, waardoor die resultaten door de computer naar beneden zijn bijgesteld. Dit verlies bedraagt in dit voorbeeld dus 5 punten.

 

Vraag 4

Ik kan dus eigenlijk nooit precies uitrekenen hoeveel punten ik verdiend heb met een overwinning of een remise.

Antwoord

Klopt, precies kun je het niet uitrekenen omdat de herwaardering een rol speelt. Naar mate de posities op de ranglijst in de loop van het seizoen stabieler worden, zal de herwaardering een kleinere rol spelen en zal een overwinning op Cliteur altijd wel ergens rond de 89 punten meer opleveren t.o.v. de ranglijst van die week ervoor.

 

Ik hoop met deze verkorte cursus Keizer wat meer inzicht gegeven te hebben in het systeem.

Zoals gezegd:

Stel gerust vragen bij onduidelijkheden zodat we hier in het volgende clubblad weer op in kunnen gaan.

Ps. Alle namen gebruikt in het bovengenoemde voorbeeld zijn fictief. Overeenkomsten met de werkelijkheid berusten op louter toeval.

De auteur neemt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die betrokkenen door dit artikel lijden.


Even voorstellen

Simon Bouwhuis

A

ls nieuw lid wil ik mij graag door middel van dit clubblad aan de overige leden voorstellen.

Mijn naam is Simon Bouwhuis,gehuwd en 3 kinderen.

Mijn hobby’s  zijn motorrijden, het houden van tropische vissen en natuurlijk schaken!

Mijn passie voor het schaken is begonnen halverwege de jaren ‘80.
Mijn vrouw kon met schaken nooit van mij winnen en bestelde toen via de televisie een cursus schaken van Hans Böhm,

Helaas voor mijn vrouw werd ik nog fanatieker, in het cursuspakket zat nl. ook een schaakcomputertje en die zette ik naast een schaakbord om het allemaal wat beter te zien.

Ik was toen nog niet zo op de hoogte van de algemene  theorie van de schaakopeningen dus verloor ik steeds, ( mijn vrouw haakte toen toch maar af!)

Ik kocht toen wat schaakboeken en merkte dat ik steeds beter ging spelen,het schaakcomputertje begon " over te koken van mijn tegenspel" (grapje) en ik kocht toen een sterkere computer, dit was een Mephisto Europa  en die heb ik nog steeds in mijn bezit.

Het clubschaken is nieuw voor mij, ongeveer 12 jaar geleden heb ik wel heel even op een club gespeeld maar vanwege mijn werk kon ik toen maar om de 3 weken spelen, ik wist toen ook nog niet dat een schaakpartij 3 uur kon duren,ik had daar toen ook  niet zo veel geduld voor en na een paar partijen haakte ik al af!.    

Schaken is wel mijn hobby gebleven en toen ik erachter kwam dat er een schaakclub zich in De Poort had gevestigd leek het mij een leuk idee om lid te worden van De Raadsheer!

Ik woon op loopafstand van de De Poort dus dat is natuurlijk ook een  gelukkige bijkomstigheid.

Mijn eerste indruk van de club is heel goed, ik vind de speelzaal erg mooi om in te spelen,een gezellige bar en een vriendelijke bediening.

De clubleden tonen ook veel interesse, als ik uitgespeeld ben wordt er altijd gevraagd naar de uitslag van mijn partij, erg leuk!

Als huisschaker is mijn begin wel goed, op het moment van dit schrijven heb ik 3 keer verloren, 2 keer gewonnen en een keer remise gespeeld (Ik ben ook een ronde verder  voor de raadsheercup!).

Ik moest spelen tegen Leo Oomens, ik speelde met wit en er kwam een Siciliaanse opening op het bord. Ik  kwam goed uit de opening en ik maakte in het midden- en eindspel geen enkele fout. Maar de complimenten voor Leo Oomens ,veel minder bedenktijd en dan toch zo goed spelen, het was geen simpele overwinning.

De volgende ronde moet ik spelen tegen iemand uit de eerste groep dus ik kan mijn borst natmaken!  Via het lezen van dit blad en het bezoeken van de internetsite van deze club ben ik erachter gekomen dat er zeer sterke spelers lid zijn van De Raadsheer. Voor de interne competitie moest ik een keer tegen Mustafa Yahia, een zeer sterke speler, uit de eerste groep. Helaas werd ik toen al in de opening overrompeld!

Het spelen tegen mensen en met een schaakklok is wel weer even wennen. Het maak mij ook niet zoveel uit in welke groep ik speel, gezelligheid en plezier in het schaakspel staan bij mij voorop!!  Mijn favoriete schakers zijn Karpov en Kasparov,van beide schakers heb ik dan ook een aantal boeken in mijn bezit. Mijn mooiste schaakboek heeft de titel-Schaakkoningen-, in dit boek staan de mooiste partijen van bijna  alle werelkampioenen,van Steinitz tot en met Kasparov.

Op mijn laptop heb ik ook een aantal schaakprogramma’s staan maar het spelen tegen mensen is toch wel leuker!

 

 

Stamhouderscup 2008

Cilia van der Kamp

 

O

p 2 Januari was de eerste clubavond van het nieuwe jaar, de avond waarop traditioneel naast de strijd om het snelschaakkampioenschap, ook die om de Stamhouderscup wordt gehouden. Alleen leden uit groep 3 mogen hieraan deelnemen.

Dit jaar waren we helaas (vanwege de vrije ronde) met ons vijven: (in willekeurige volgorde) Henk Weeling, Charles Hartman, Jaap Schrickx, Simon Bouwhuis en ik. We konden dus een gesloten 5-kamp spelen, in partijtjes van 15 minuten per persoon per partij.

Het was een genoeglijk avondje. Leuke partijen, veel gelach, spannende partijen en gemopper. En uiteindelijk kwam er als terechte winnaar Jaap Schrickx tevoorschijn met een fantastische score van 4 uit 4! Gefeliciteerd, Jaap!

Eindstand:

1. Jaap Schrickx       
2. Charles Hartman  (slechts verloren van de uiteindelijke winnaar! Chapeau!)
3. Cilia van der Kamp
4. Simon Bouwhuis
5. Henk Weeling.

 

 

 


Interne competitie

Richard van Deun

 

We zitten inmiddels in het 2e gedeelte van de interne competitie en het wordt steeds spannender. Olaf  Cliteur staat echter op behoorlijke afstand van nummer 2 helemaal bovenaan. De 2e plek wordt momenteel ingenomen door Harmen van der Ploeg. Hij wordt op de voet gevolgd door Hans Radder en André de Roo. Gerie Opgenhaffen staat op een goede 6e plek. Onderaan zien we Edzard Lisser die het vorig seizoen erg goed deed, maar daardoor naar groep 2 promoveerde terwijl hij hier misschien nog niet thuis hoort. Ik heb het vermoeden dat hij nog wel een aantal plekken zal stijgen, want hij staat op zo’n plek nu dat hij toch de zwakkere tegenstanders zou moeten krijgen.

 

Als we dit per groep gaan bekijken ziet het er als volgt uit:

 

Groep 1:

 

In groep 1 zijn er niet zo heel veel bijzonderheden te melden. Olaf staat fier bovenaan met zo´n 250 punten voorsprong op de nummer 2 Hans Radder. Hij wordt op de voet gevolgd door André de Roo.  Echter kan hierin nog heel veel gebeuren, aangezien de nummers 4 t/m 7 nog een goede kans hebben om van plekken te verwisselen.

 

Groep 2:

 

In groep 2 zien we op de 1e plek Harmen van der Ploeg. Hij speelde vorig seizoen nog in groep 1 en is ook een serieuze kandidaat om kampioen te worden van deze groep. Hij wordt echter wel, met een weliswaar redelijk verschil, gevolgd door Gerie Opgenhaffen. Beide heren zouden ook goed mee kunnen komen in groep 1. Anjo Vlug staat op een goede 3e plaats en bewijst hiermee dat hij een zeer goede schaker is. Corneel staat op de 4e plek en op de 5e plek zien we Peter Voets, die vorig jaar kampioen van groep 3 is geworden. Onderaan zien we helaas Edzard Lisser. Edzard is een goede schaker maar had met de indeling wat pech en heeft vaak tegen veel sterkere tegenstanders moeten schaken. De verwachting is ook dat hij nog wel een aantal plaatsen zal stijgen.

 

 

 

 

 

Groep 3:

 

Op de 1e plek zien wij Hans Mantel. Hans doet het dit seizoen erg goed en heeft menig puntje weten te pakken. Hij wordt op de voet gevolgd door Hein van der Kroon. Hein doet het dit jaar verrassend goed en doet hiermee een serieuze gooi naar het kampioenschap van groep 3.  Nieuwkomer Simon Bouwhuis staat op een goede 5e plek en laat zien dat hij een goede groep 3 schaker is. Het verschil met de nummer 1 van deze groep is weliswaar erg groot, maar je weet nooit.

Annelies heeft nog niet kunnen winnen, maar wel al een aantal remises gespeeld, dus de eerste winstpartij van dit seizoen kan niet ver weg zijn.

 

Als indeler van de interne competitie zou het prettig zijn als iedereen zich bij mij meld. Dit om fouten in de indeling te voorkomen. Ook gebeurd het nog regelmatig dat de teamleiders niet de indeling doorgeven en daar moet ik dan zelf achteraan wat inhoudt dat ik dan niet meer in de gaten kan houden wie er binnenkomen. Daarom verzoek ik de teamleiders om de indeling, liefst de avond voor de speelavond, bekend te maken aan de interne wedstrijdleider, zodat er zo min mogelijk fout gaat. Dit is voor de spelers niet leuk en zeker ook voor mij als indeler.

 

Indien er speciale evenementen zijn waar je aan meedoet, zoals 6-kamp, raadsheer cup, etc.  meldt dit dan ook even, zodat hier rekening mee gehouden kan worden met de indeling.

Een rare avond

Corneel Simoons

 

E

n dan was het de 10e van de 10e toen Raadsheer 3 thuis tegen ES’80 3 speelde.

Eerst ging er wat mis met de interne indeling. (Zou het niet handig zijn als de interne wedstrijdleider wel geïnformeerd was over wie er extern speelt?!). Toen kwamen er allerlei openingen op de borden waar ik nauwelijks een touw aan vast kon knopen. (wat te denken van 1. e4 e5 2. c4 Pc6 3. b3 Pf6?!*). En dan bleef er van alles en nog wat gebeuren terwijl ik even weg was. (Wie heeft er nu weer wat weggegeven terwijl ik mijn handen waste?!). Het pad van een wedstrijdleider/verslaggever gaat niet over rozen. Dat van het team trouwens ook niet, maar enfin, het is niet slecht afgelopen.

In volgorde van de borden. Dick voelde zich niet senang aan het eerste. Een mij onbekende gambietvorm van het Italiaans. Helaas gaven de ontwikkelingen op het bord hem geen redenen tot optimisme. Jammer en sneu. Anjo voerde de witte stukken vaardig aan tegen wat in mij aantekeningen “een soort Hollands” wordt genoemd. Degelijk afgemaakt. Rob kwam met zwart goed uit de opening tegen het Schots. Maar later moet er iets misgegaan zijn (terwijl ik mijn handen waste).

Eric speelde een doorschuif Caro-Kann goed, maar stond toen om voor mij onnaspeurlijke redenen plotseling toch slechter en een pion achter. Lange tijd zag het er somber uit. Maar bij een stand van 2 ½ - 3 ½  deed hij, terwijl z’n tegenstander in tijdnood was, een sterke, onverwachte zet met remise aanbod. Mooi gered! Toen had Hein al een vol punt uit een zeldzaamheid: een geweigerd scandinavisch, en Cilia was al, helaas ten ondergegaan in een spannend Mora-gambiet. Marc speelde kundig tegen de boven (*) vermelde rariteit en hield de boel goed in de klauw. Al snel een terechte remise.

En toen was daar aan het eind van de avond nog de laatste partij aan het laatste bord. Richard deed schitterend z’n best. Ik had er een hard hoofd in: hoe remise (en dan verlies van het team) te vermijden? Maar Richard wist aan te tonen, uiteindelijk, dat een door z’n koning beschermende randpion veelal sterker is dan een niet door z’n Koning gesteund paard. Proficiat.

 

 

 


 

Extern overzicht

Harmen van der Ploeg

 

Het is zo op de helft van het seizoen een mooie tijd om terug te blikken en vooruit te kijken naar de tweede helft. Het koste de nodige zorgen, maar ook dit jaar doen er weer vier Raadsheer-teams mee aan de SGA-competitie. Achteraf ben ik er toch wel blij mee dat ik tijdens de ALV hiertoe ben over gehaald. Ik was toen vooral bezorgd over de vraag of 4 teams wel iedere wedstrijd bemand zouden kunnen worden. Die angst is gelukkig onterecht gebleken. Er zijn weliswaar veel invallers nodig, maar dankzij de inspanningen van de teamleiders (waarvoor dank) zijn die ook gevonden. Ook leuk om te zien is dat een aantal van onze nieuwe leden inmiddels hun eerste externe wedstrijden achter de rug hebben.

 

Raadsheer 1

Het eerste speelt dit jaar in een grote poule en speelde dan ook al 4 wedstrijden, met wisselend succes. In de eerste ronde werd een punt gepakt bij Amstelveen. Hier had eigenlijk nog wel meer in gezeten. Daarna had Raadsheer 1 de pech tegen een Gambiet op volle oorlogsterkte te moeten aantreden. Met aan bord 1 een IM en een gemiddelde rating boven de 2000 waren ze in Café de Laurierboom een maatje de groot (5-3). De revanche kwam in de eerste (en tot nu toe enige) thuiswedstrijd tegen Tal/DCG 2. Tal was vorig jaar gedegradeerd uit de KNSb en gold vooraf als een van de kanshebbers voor het kampioenschap. Toch won het eerste met duidelijke cijfers: 5½- 2½. In de vierde ronde troffen we in Euwe 2 opnieuw een team met een gemiddelde rating boven de 2000. Helaas was de uitslag dit keer wel een afspiegeling van de ratings, hoewel de score met 7-1 wel erg slecht uit viel.

Na deze vier wedstrijden staat RH1 op de 7e plaats met 3 matchpunten. Dat is inderdaad een degradatieplaats maar er volgen nog 5 rondes. Tot nu toe troffen we al een paar van de sterkste ploegen en van het groepje degradatiekandidaten komen we er nog 3 tegen. Als we die wedstrijden ‘gewoon’ winnen, is handhaving binnen handbereik.

 

Raadsheer 2

Waar het eerste al 4 wedstrijden speelde, speelde het tweede er pas twee. Dit komt doordat de poule waarin RH2 speelt slechts uit 7 ploegen bestaat en de ronde in december vrij was. Het tweede merkt dat het verschil tussen de 1e en de 2e klasse enorm is. Vorig jaar waren we kansloos gedegradeerd uit de 1e klasse, nu hebben we de eerste 2 wedstrijden gewonnen. De eerste wedstrijd ging het nog moeizaam tegen VAS 9 (vorig jaar nog tegen VAS 5), dat slechts met 4½-3½ werd gewonnen, in de tijdnood van de laatste partij wel te verstaan. In de tweede wedstrijd kwamen we in de kelder van Fischer Z nooit in de problemen. Het begon al met een NO-tje van de tegenstander en aan dat gratis punt werden er op eigen kracht nog 5 toegevoegd.

Omdat de andere ploegen in de poule wel al 3 wedstrijden hebben gespeeld, staan we niet bovenaan. Die eer is aan Almere (6 punten), daarachter volgen wij. Op de derde plaats vinden we een andere kandidaat voor de titel in de vorm van ratingfavoriet Pegasus. Zij verloren echter al van Fischer Z. Eind januari is Pegasus de volgende tegenstander, in de ronde daarna treffen we koploper Almere. Daarna weten we dus of Raadsheer 2 nog steeds in de race is om terug te keren naar de 1e klasse.

 

Raadsheer 3

Het derde miste vorig jaar op een haar na het kampioenschap in de derde klasse en lijkt dit jaar wederom een belangrijke kandidaat voor de eerste plaats. Na 3 wedstrijden staat RH3 bovenaan in de 3e klasse A. De eerste wedstrijd, thuis tegen Es’80, leverde nog puntverlies op, wat niet lag aan het viertal(!) invallers, want zij scoorden 2½ punt. Aan de hogere borden werd net niet voldoende gescoord. In de tweede ronde werd al duidelijk orde op zaken gesteld. Almere werd met 6-2 terug naar huis gestuurd. De laatste wedstrijd tegen Caissa ging moeizamer, maar opnieuw kwam RH3 aan de goede kant van de streep uit: 4½-3½. Opnieuw met dank aan de lagere borden overigens.

Met 5 matchpunten staat het derde op een gedeelde eerste plaats met Tal/DCG 5, maar RH3 heeft een bordpuntje meer. Daarachter volgt een brede groep subtoppers, zodat er nog niets zeker is in deze groep. In januari volgt de wedstrijd tegen een van die subtoppers, te weten Donner 2.

 

Raadsheer 4

Voor het vierde had ik een moeilijk jaar verwacht en helaas blijkt dat een beetje uit te komen, want de eerste 3 wedstrijden gingen allen verloren. Verheugender is dat dit team al 4 debutanten kent: Annelies Visser, Hans Mantel, Simon Bouwhuis en Frans Etmans speelden allen hun eerste wedstrijd voor De Raadsheer.

De scores vallen dus nog niet mee want achtereenvolgens werd er verloren van Probleem 5 (3-5), uit bij Almere 7 (2½-5½) en thuis van Wachter 2 (2-6). Qua ratings is het niet helemaal onverwacht, maar ik had het graag anders gezien. In februari pas volgt de volgende wedstrijd, in Muiderberg tegen MSK. Ook deze ploeg heeft al zijn wedstrijden tot nu toe verloren dus daar moeten zeker kansen liggen.

 

Cup

Het bekeravontuur duurde voor de Raadsheer dit jaar slechts twee rondes. In de 1e ronde troffen we tweede-klasser Pegasus/AASTOR in Amstelveen. Het krachtsverschil werd nog eens vergroot doordat zij niet hun sterkste spelers opstelden, hoewel die wel op de clubavond waren. We wonnen dan ook eenvoudig. In de tweede ronde traden we thuis aan tegen SBHA. Hoewel we in de sterkste opstelling speelden, kwamen we niet verder dan een schamel half punt. De uitschakeling is jammer, want gezien de sterkte van het team hadden we wellicht ver kunnen komen.

 


Snelschaken 2008

Leo de grote Openbaring / Ramon de snelste van 2008

Olaf Cliteur

 

W

oensdag 2 januari stond traditioneel het snelschaakkampioenschap op de agenda.Geen makkelijke datum omdat De poort officieel gesloten was en de deadline van dit clubblad op 1 januari viel.

Gelukkig was de flexibiliteit bij onze vaste barmensen weer enorm en konden we toch op de tweede dag van 2008 aantreden voor onze jaarlijkse traditie.

Afwezigheid van wedstrijdleiders Richard en Corneel maakte het er ook niet gemakkelijker op maar mede dankzij Harmen draaiden we snel een programma in elkaar en konden na de diverse nieuwjaarswensen de klokken gemarteld worden.

Met 19 deelnemers had het weinig zin om 15 ronden Zwitsers te spelen en voor een Round-Robin is het natuurlijk weer net ietsje teveel.

Daarom werd besloten tot twee tienkampen als voorronde en een herindeling in zeskampen als finale.

In de tienkampen of beter gezegd een negen- en een tienkamp werd er dusdanig ingedeeld dat er twee evenwichtige groepen ontstonden.

Voor de beste drie van beide groepen lonkte de finalegroep en de zwaar zilveren wisselbeker.

In groep A waren Ramon, ondergetekende en de, voor het eerst in De Poort gesignaleerde Wim van Vugt! op papier favoriet voor de kwalificatie.

Na anderhalf uur hakken ontstond de volgende rangschikking:

1

Ramon

8

uit 8

2

Olaf

5

 

3

Peter Bosschieter

5

 

4

Wim

5

 

5

Eric

4

 

6

Jeroen (gastspeler)

3

 

7

Gerie

3

 

8

Lex

3

 

9

Edzard

0

 

  Ramon had zijn visitekaartje duidelijk afgegeven.

Ondergetekende, Peter B. en Wim eindigden gelijk en het onderlinge resultaat, zette mezelf op plaats 2 en Peter op de derde finaleplek, die andermaal liet zien met snelschaken ver boven zijn normale ELO te zitten.

Voor Edzard was het een zware avond, zijn geringe ervaring met het snelle tempo, alsmede de redelijk sterke deelname zorgden ervoor dat hij wel een aantal leuke partijen speelde echter helaas zonder dat dit in punten kon worden uitgedrukt.

In de B-groep die onder leiding stond van Harmen startten Frans Smit, Ron en André als papieren favoriet.

Niemand had er dan ook rekening mee gehouden dat Leo de finaleplaats van André zou opeisen. Als één na laatste geplaatst van alle deelnemers toverde hij een score van 7 uit 9 uit de hoge hoed met daarin onder andere overwinningen op Frans, André, Peter Voets en Ton van Garderen. Het leverde hem een fraaie tweede plaats op in deze groep en samen met de grootmachten Frans en Ron mocht hij naar de finale.

De eindstand in groep B:

1

Frans Smit

8

uit 9

2

Leo

7

 

3

Ron

6,5

 

4

André

6

 

5

Peter Voets

4

 

6

Tony

4

 

7

Harmen

3,5

 

8

Dick

3

 

9

Ton van Garderen

2

 

10

Luc

1

 

Na een korte pauze werd er afgesloten met drie finale zeskampen.

De C-groep (de plaatsen 13 tot en met 18) werd een prooi voor Harmen met 3,5 uit 5.

Ton eindigde tweede met 3 punten en Dick derde met hetzelfde resultaat alleen met een verloren onderling duel met Ton.

Vierde Lex met 2,5, vijfde Luc met 2 en zesde maar gelukkig wel met een puntje onze Edzard.

Groep B (de plaatsen 7 tot en met 12) werd gewonnen door André met 5 uit 5, die daarmee de zevende plaats veroverde in het eindklassement.

Gerie werd tweede met een puntje minder, Peter Voets derde met 3.

Eric en Tony deelden plaats vier met 1,5, onderling remise en ook SB gelijk.

Zesde werd gast Jeroen. Hij kwam niet meer tot scoren in deze behoorlijk sterke B-groep.

Wim zag overigens van zijn rechten af om in deze groep te mogen spelen. Hij verkoos een plek op de tribune bij de finalezeskamp.

Dat het daar goed toeven was, bleek al in de eerste ronde.

Ramon won zeer snel van Ron, ondergetekende verraste Frans en Peter B. liet Leo fijntjes weten dat dit dan ook de echte finale was.

In de derde ronde had Leo dat overigens goed door en scoorde een nieuwe scalp in de vorm van Ron!

Frans verloor op zijn beurt van Ron, ikzelf van Ramon en Ron, waardoor Ramon met slechts één nederlaag tegen Frans met een score van 4 uit 5 de beker boven zijn hoofd mocht heffen. Dit deed hij overigens in 1995 voor het laatst.

Frans werd tweede met 3 uit 5, ondergetekende derde met 2,5 en Peter vierde met dezelfde score maar met maar liefst 1 SB-punt minder.

Peter behield daarmee de positie die hij vorig jaar ook al opeiste en behoort gewoon tot de snelschaaktop van onze club!

De top vijf werd afgesloten door Ron met 2 uit 5.

Voor Leo restte er een zeer eervolle zesde stek met toch nog een punt in deze sterke groep.

Al met al een leuke start van 2008 met een totale opkomst van 24 Raadsheren (incl. Stamhouderscup) en een terechte winnaar in de persoon van Ramon

Proficiat !

De eindvolgorde tot slot, waarbij onze Wim een virtuele plaats toegedicht krijgt tussen plaats 7 en 12.

 

1     Ramon                                                 9        Peter Voets

2     Frans                                                    10      Eric en Tony

3     Olaf                                                      12      Jeroen

4     Peter Bosschieter                                  13      Harmen    

5     Ron                                                      14      Ton van Garderen       

6     Leo                                                      15      Dick

7     André                                                   16      Lex

8     Gerie                                                    17      Luc

                                                                   18      Edzard

 


Ons eigen Kroonjuweel

Eric Mol

 

W

ij kennen Hein v.d.Kroon wel. Een aimabel, goedlachs man. Zijn olijke glimlach is ontwapenend. Zijn verhalen zijn sprankelend. Grappig en ook wetenswaardig, zo niet wetenschappelijk. Een weergave van het leven dat hij achter de rug heeft. Babbelend met Hein verveel je je nooit…

Dus als hij je onderstaande partij laat zien, is dat met een vorm van  ingehouden schaamte en slecht verborgen olijkheid.

 “Het was een slechte partij. Ik had moeten verliezen!”, zei hij met een flinke dosis schuchterheid op zijn tong. “Maar toen ik verloren stond dacht ik: erger dan verloren kan niet, dus ik doe maar wat”.

En dat was wel prettig, want tot zijn onmetelijke verbazing werd hij onverhoeds als invaller gemobiliseerd om in het onvolledige Raadsheer III  aan het 7de bord aan te treden tegen ES’80 III en elk half of heel punt zou welkom zijn. Meer dan een reglementaire, beschamende nul…

 

 1.e4, d5 2.e5, Lf5 3.d4, e6 4.Pf3, c5 5.Lb5+, Pc6 6.Pc3, Db6 7.0-0, a6 8.dxc5, Lxc5 9.Lxc6, Dxc6 10.Pd4, Lxd4 11.Dxd4, Pe7 12.Lg5, Lxc2 13.Tc1, Pf5 14.Df4, Db6

En in dit vroege stadium van de partij gaf onze Hein zomaar een loper cadeau. Het gewonnen pionnetje was slechts een schamele schadevergoeding.

15.Txc2, 0-0 16.Dg4, g6 17.Pa4, Da7 18.b3, Tfc8  19.Txc8 Txc8 20.Lf6, Pe3!!!! (Uitroeptekens overgenomen van notatiebiljet.)

 

              

De gedachtegang van  Hein was: “Ach, het is een verloren partij. Laat ik eens een gokje wagen…”

Een stuk minder in een verloren stand behoort bij zo’n gok. Dus stond hij er twee achter, tegen twee schamele pionnen.

21.fxe3, Dxe3 22.Kh1, Tc1

Hein kan zo’n innemend glimlachje op zijn gezicht leggen. Zeker tegen een dame. Dan is hij ontwapenend

vriendelijk. Zoals wij hem kennen. Maar hier speelde de ontwapening een heel andere rol: zijn tegenstandster ging door het lieflijke lint dat Hein gespannen had.

In plaats van bijv. 23.Df3 te spelen zag zij niets anders dan 23. h3…..????

Waarna Hein vriendelijk-genadeloos toesloeg met 23. …,Txf1+ 24.Kh2, De1 25.Dg3, Th1++ en een flinke bijdrage leverde aan het 4-4-gelijkspel dat we met een aantal invallers tegen ES’80 boekten.

Wij (Hein en ik) stelden na afloop vast dat de partij in geen geval een schoonheidprijs verdiende, maar er wel een was van het onverschrokken soort “Als het moed dan moed het…”

Cilia van der Kamp – Pim van Koeveringe

Cilia van der Kamp

 

H

et is 19 december en ons 4e team speelt tegen De Wachter 2. Het loopt al tegen half negen, wanneer ik achter mijn bord plaatsneem. Het zou een korte, maar zeer interessante partij worden:

1.e4 e5 Tot een jaartje geleden speelde ik hier direct Koningsgambiet met f4. Echter, op aanwijzing van de helaas te vroeg overleden Nick de Zeeuw maak ik nu een kleine zijstap naar het Weens, om vervolgens weer door te schuiven naar een soort Koningsgambiet:

2.Pc3 Pf6 3.f4 d6 4.Pf3 Pc6 5.Lc4 h6 Frits geeft de volgende zetten: 6. d2-d4 Lc8-g4 7. d4xe5 d6xe5 8. Dd1xd8+ Ta8xd8 9. f4xe5. Ik besluit echter om de koning in veiligheid te brengen. 6.0-0 Ld7 Ik krijg genoeg van die rij pionnen... 7.fxe5 dxe5² Zwart heeft een zeer actieve stelling, vind Frits. Hij maakt er echter geen gebruik van. 8.h3 Ld6 9.d4 exd4 10.Pxd4 De7 11.Pdb5 Frits vindt hier Pc3-d5 de beste kans voor wit: Pf6xd5 12. Lc4xd5 11...Lc5+µ 12.Kh1 Lb6??

Geeft het voordeel weg. Beter is: 12. ... 0-0-0 13. Lc1-f4 Pc6-e5. 13.Pd5+- Pxd5 14.exd5 Pe5? Valt de loper aan. Ik krijg een ingeving en doe: 15.d6 Dd8 15. ... De7-f8 helpt ook niet meer: 16. Tf1-e1 0-0-0 17. Te1xe5 Ld7xb5 18.Te5xb5 Td8xd6 19. Dd1-f3+. 16.De2 f6 17.Lf4 Moet het paard weg zien te krijgen... 17...c6 18.Lxe5 Dc8 Ik heb nu geen slechte zetten meer; alles wat ik doe wint.... 19.Lxf6+ En zwart geeft op. 1-0