Clubblad De Raadsheer               46e jaargang, nummer 1


Nieuwe kansen, nieuwe prijzen

Van de redactie

Van de interne wedstrijdleider

De laatste van Piet

Het Budapester Gambiet

In memoriam Piet Vollebregt

Geslaagd bezoek aan Amstelveen

Interne competitie

Weekend Maastricht


 Nieuwe kansen, nieuwe prijzen

Olaf Cliteur

H

et nieuwe seizoen is op het moment dat u dit leest alweer enige weken van start. De tijd vliegt, de dagen worden duidelijk merkbaar korter en voor je het weet, is ook 2007 verleden tijd.

Voor ons schakers, zoals gezegd, een jong seizoen met nieuwe kansen en nieuwe prijzen.

Voor wat betreft onze club zou ik mij er in dit voorwoord gemakkelijk van af kunnen maken door een aantal citaten te plaatsen uit mijn inleidingen van vorig seizoen.

Mij schieten dan spontaan kreten te binnen als: En nu de schouders eronder!!!!!!!!!

We halen nieuwe leden binnen doch een te grote groep bestaande leden bezoekt de clubavonden nauwelijks.

Maar goed ik stop want een heleboel door anderen en mij gesproken en geschreven wijsheden met betrekking tot onze club zijn vandaag nog altijd actueel.  

Één wil ik er toch nog even herhalen en wel die van mijn wijze vriend Gerie:

LATEN WE ONSZELF NIET ZIEK PRATEN!!

Een waarheid als een koe, immers het gehele schaakleven staat onder druk, met name de opkomst op de clubavonden.

Wij hebben nog altijd een club van ruim 55 leden, 4 teams, een eigen toernooi, een groot achterland waar we vrijwel het alleenrecht hebben om leden te werven, een zeer gezellige locatie en last but not least een financieel aanzienlijk beter vooruitzicht dan vorig seizoen om deze tijd.

Het klinkt eentonig maar de nadruk zal dit seizoen wederom, enerzijds moeten liggen op het binnenhalen van nieuwe leden (en ervoor te zorgen dat zij zich snel thuis voelen) en anderzijds ook zeker weer op het vaker naar De Poort lokken van onze bestaande leden.

Welnu we hebben op zaterdag 1 september reeds met 7 mensen een 1400 folders huis aan huis verspreid op zowel het KNSM-eiland, als IJburg.

Richard zal snel folders bijdrukken en dan kunnen we een tweede aanval voorbereiden. Echter ook hiervoor geldt: Laat het bestuur het niet alleen opknappen. Bij de 7, zojuist door mij genoemde mensen, zaten namelijk 5 bestuursleden.

Hetzelfde geldt voor het enthousiast maken van de eigen leden. Het bestuur benadert met grote regelmaat mensen maar dit kunnen we uiteindelijk allemaal. Kies er maar eens één of twee op de lijst uit en bel zo iemand eens een keer op.

Andere zaken die dit jaar belangrijk zijn: Het voltooien van de verhuizing, inclusief bibliotheek. In dat kader deed Ton Reijntjes ons de toezegging een prijzenkast op maat te willen maken voor De Poort waarvoor hulde!

Zo moeten we er komen. Rest mij nog even te zeggen dat wij, zoals op de ALV al gezegd, dit seizoen met 4 teams spelen maar dat dit maar net mogelijk is. Tracht daarom alle wedstrijden voor het team te spelen en S.V.P. een flexibele houding aan te nemen ten aanzien van invallen, pas dan bewijzen wij immers het laatste citaat van dit voorwoord.

DE RAADSHEER IS VAN ONS ALLEMAAL !!!

 

 Van de redactie

Richard van Deun

 

V

oor u ligt het eerste nummer van het nieuwe seizoen.  Ook nu weer ontvang ik kopij van dezelfde mensen, terwijl het ook eens leuk zou zijn als er wat meer partijen van anderen erin zouden komen te staan. Het hoeven echter geen superpartijen met mooie combinaties te zijn, maar gewoon een partij die je graag met anderen wilt delen.

De problemen van vorig seizoen met het clubblad zijn gelukkig verleden tijd en het clubblad zal op regelmatige tijden moeten kunnen verschijnen. De uiterste inleverdata voor jullie kopij voor het komende seizoen  luiden:

Nummer 2 – 1 januari 2008
Nummer 3 – 1 maart 2008
Nummer 4 -  1 juni 2008

Ik zie graag jullie kopij tegemoet.

 

 

 


 


Van de interne wedstrijdleider

Corneel Simoons

 

B

ij nader inzien blijkt het oorspronkelijke idee om de zeskampen qua tijdsduur te beperken tot of de eerste of de tweede periode praktisch niet haalbaar te zijn. De drukke kalender dwingt ons om de twee zeskampen die we van plan zijn te houden tegelijkertijd te laten lopen over de zes maanden van november tot april. Voor de data, zie de kalender elders in dit blad. Opgeven kan tot een week van de eerste speeldag (28 november) bij de interne wedstrijdleiding d.w.z. bij Richard of bij mij.

Dat de interne wedstrijdleiding dit jaar uit twee personen bestaat, én de wedstrijdleider én het bestuur en één de indeler niet in het bestuur, is in zekere zin geen grote verandering. Immers ook vorig jaar was en bleef het bestuur verantwoordelijk. Zo gezien de huidige situatie alleen maar een verduidelijking.

Anderzijds echter betekent de splitsing de rollen wel een verbetering. Hele generaties wedstrijdleiders uw indelers zijn regelmatig hoorndol geworden van op- en aanmerkingen, vragen en klachten, bijvoorkeur geuit als je bezig bent met de indeling (een veel lastiger taak dan menigeen  denkt, ook met een computer). Wel nu, Richard kan dit jaar dat lot bespaard worden. Met andere woorden, als je iets mede te delen heb over de interne competitie, wend je dan tot mij en laat de indeler z’n werk doen (met name ook als er externe wedstrijden gespeeld worden!)  Ik zal m’n best doen adequaat te reageren.

 

 


De laatste van Piet

Eric Mol

 

H

et heeft helaas zo moeten zijn: ik speelde met Piet Vollebregt op 25 april 2007 zijn laatste officiële partij.

Dat was tijdens de slotronde in Groep C van het dit jaar gespeelde SGA-Veteranentournooi. Nadien heeft hij noch in de interne competitie, noch in een extern gebeuren meer gespeeld.

Het is dus met een apart gevoel van weemoed dat ik besef tijdens de laatste partij van zijn leven tegenover hem te hebben gezeten.

De partij was er niet een van grote schoonheid. We maakten nogal wat fouten. Maar ondanks dat is elke partij er een van spanning en geestelijke inzet. En daar ging het ook bij ons om.

Piet had wit en speelde moedig op de aanval, zoals dat zo zijn stijl was.

Het doet me achteraf pijn dat ik de partij van hem heb gewonnen. Dit zal me lang blijven achtervolgen.

En het ging zo:

Wit: P. Vollebregt                                            Zwart:  E.Mol

1.e4  c5  2.c3 Pc6  3.d4 cxd4  4.cxd4 e6  5.Pf3 d6  6.Pc3 Pf6  7.Le2 Le7  8.0-0 0-0  9.d5 exd5 

10.exd5 Pe5  11.Pd4 a6  12.f4

Daar begint de agressie!

12. … Peg4  13.h3 Ph6  14.g4 Ph5  15.Kh2 

Piet sloeg niet op h5, wellicht omdat hij na Lxh3 een zwakke koningsstelling vreesde. De vlam ging echter wel in de pan! 

15. …Dd7  16.Dd3  Lf6  17.gxh5 Lxd4  18.Tf3 

Slaan op d4 zou tot Dxh3 enz leiden en voor wit niet best zijn. 

18. …Pf5  19.Ld2 Te8  20.Tb1 De7

Dreigt stukwinst en Piet zag dat niet.

21.Tg1 Lxc3  22.Lxc3 Dxe2+  23.Tg2 Dxd3  24.Txd3

Wit blijft een stuk achter, maar zwart moet oppassen.

24. …Ld7  25.Tg5 Te2+  26.Kg1 Tae8  27.Lxg7

Om na  27. …Pxg7 met 28. h6 te komen. Zwart is echter een slag vóór.

27. …Te1+  28.Kf2 Te8e2+  29.Kf3 Pxg7  30.h6 Lf5  31.Tc3 Le4+  32.Kg4  Tc2  33.Tb3 Tg1+ 

34.Tg3 Txg3+  35.Kxg3 Tg2+

Wit gaf op. Na 36.Kh4 zou 36…Txg5 volgen en bleef wit met twee stukken minder op het bord.

Een korte, heftige partij. Zo heb ik er vele met Piet uitgevochten.
Ik betreur het dat dit niet meer zal gebeuren.
Zijn vlag des levens is voorgoed gevallen…

 Het Budapester Gambiet

Corneel Simoons

 

W

ie, zoals ik, rondsnuffelt in de theorie van openingen zoals de Bogoljubov, de Tango e.d. komt onvermijdelijk ook terecht bij het Budapester Gambiet.

De opening 1 d4 Pf6 2 c4 e5 ontleent zijn naam aan een toernooi gehouden in Budapest in 1916, waar een aantal Hongaarse meesters (waaronder vooral Breyer) hun gezamenlijke huisvlijt ten dope hielden. Één keer eerder waren dezelfde zetten gespeeld, toevallig (?) ook in Budapest in 1896, in een partij Adler-Maroczy.

De aanleiding om juist de leuke partij die volgt als voorbeeld te kiezen is een geheel irrelevante, persoonlijke zaak: ik heb Jimmy Liew gekend. Hij was de toen 12/13-jarige schooljongen die mij in 1974/5 met een daverende overwinning van de gedeelde tweede plaats in het kampioenschap van Pinang afhield. De lichte schaamte die ik toen ervoer (door zo’n jochie van het bord gezet!) is trouwens geheel verdwenen toen ik midden jaren ’80 zag dat hij uitgegroeid was tot één van de 3, 4 internationale meesters die regelmatig Malaysia vertegenwoordigden in allerlei wedstrijden.

Voor de aantekeningen ben ik dank en wellicht excuses verschuldigd aan de interessante en verhelderende boekjes van A. van der Tak (NIC uitgaven).

 

Yrjölä – Jimmy Liew Chee Meng (Olympiade, Dubai, 1986)

1 d4 Pf6 2 c4 e5 3 dxe5 Pg4

Het weigeren van de pion met e3 of d5 is niet aan te raden. Tartakower geeft nog ergens het miniatuur NN-Romano, waar na 3 d5 volgde 3….Lc5 4 a3 Lxf2+ 5 Kxf2 Pe4+ 6 Ke3 f5 7 Pf3 d6 8 Pc3 f4+! 9 Kxe4 Lf5+! en wit gaf op; hij gaat onherroepelijk mat na 10 Kxf5 Df6+.

Zwarts antwoord 3….Pge4 is het gangbaarst, ook al schijnt het alternatief 3…..Pe4  beter te zijn dan het lijkt (de Fajarowicz variant).

4 Pf3 Lc5

 

Wits Pf3 is één van de drie gangbare voortzettingen. De andere twee zijn 4 e4 en Rubinstein’s 4 Lf4. Over de zet 4 Lf4 schrijft Van der Tak (in 1996) dat dit ‘heden ten dage’ algemeen als toch het sterkst wordt beschouwd.

Als zwart het voor de hand liggende 4….Pc6 speelt dan volgt onaangenaam Lg5! Vandaar dat tegenwoordig eerst de loper ontwikkeld wordt. Na het zo goed als gedwongen 5 e3 is de c1-h6 diagonaal geblokkeerd.

5 e3 Pc6 6 a3 a5 7 b3 0-0 8 Lb2 Te8 9 Ld3 d6!?

 

 (Diagram na 9 Ld3)

Interessant, scherp en goed. Zwart kan er ook wel een echt gambiet van maken via 9…..Pcxe5 10 Pxe5 Pxe5 11 Lxh7+ Kxh7 12 Dh5+ Kg8 13 Lxe5 De7.

10 exd6?

Maar dit is niet zo slim, want….

10…..Pxf2! 11 Kxf2 Txe3 12 Kf1 Lg4 13 Le2

Op Lc1 komt 13…..Txf3+ 14 gxf3 Df6!

13…. Lxf3 14 Lxf3 Dh4! 15 Ta2

 

(Diagram na 15 Ta2)

Of 15 g3 Dh3+ 16 Lg2 Df5 met mat of 15 Lxc6 Td3 16 De2 Td1+! met mat.

15…..Ta-e8 16 Lc3 cxd6 17 g3 Dh3+ 18 Lg2 Df5+ 19 Tf2 Dxf2+ 20 Kxf2 Td3+ Wit geeft op.

Overigens, Td3! Zou op zwarts 15e zet ook beslissend zijn geweest (zie het tweede diagram).

 

 In memoriam Piet Vollebregt

Eric Mol

 

E

en markante man, een gewaardeerd lid, is onze vereniging op 1 augustus jl. ontvallen. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar.

Piet Vollebregt was nog niet zo lang lid van de club. Sinds 2002 versterkte hij onze gelederen

na eerst vele jaren bij DOS te hebben gespeeld.

De vijf jaar die sindsdien zijn verlopen, waren echter ruim voldoende om Piet te leren kennen,

als schaker, maar vooral ook als mens.

Hij stapte op de speelavonden binnen met zijn ‘medisch instrumentarium’ dat hem de nodige lucht gaf om te kunnen functioneren, begroette iedereen die hem bekend was en maakte een praatje met een van zijn medeleden.

Zijn manier van converseren was rustig. Nimmer viel hij uit de toon. Maar hij was duidelijk in zijn standpunten. Daarin volgde hij zijn eigen, weloverwogen gedachtegang en hij liet zich niet gauw ompraten.

Als collega-schaker verwerkte hij die eigenschap duidelijk op het schaakbord. Hij koos zijn weg en liet zich niet gauw van de wijs brengen. Dat dit wel eens gebeurde nam hij voor lief, want hij vond dan duidelijk en oprecht dat zijn tegenstander beter gespeeld had en diens winst verdiend was. Nimmer ook sputterde hij tegen of verzon hij een smoes om zijn nederlaag een ander cachet te geven. Ofschoon zijn medische handicap hem wellicht toch parten gespeeld heeft.

Nooit echter hoorde je hem in dat opzicht klagen.

Piet was een van die mensen die je je als vriend zou wensen. Je kon op hem rekenen, hij was er extern als dat zo geprogrammeerd stond, gooide heel zijn aandacht in de wedstrijd om zijn team te helpen winnen en betreurde het oprecht als hij daarin, ook al was het een remise, faalde.

Als aimabel medelid, als fijn mens zullen velen op de club hem missen.

Bij de uitvaart werd zijn verbondenheid met De Raadsheer gesymboliseerd door een witte koning die op de kist was geplaatst, en de plek die Piet in onze club innam werd uitgedrukt in de belangstelling van de negen Raadsheerleden die aanwezig waren.

Dit zegt, naast de woorden die werden gesproken, genoeg.

Op de ledenvergadering van 29 augustus werd Piet, na een door voorzitter Cliteur gesproken afscheidswoord, door de aanwezige leden staande herdacht.

Er was een bijzonder lid heengegaan en elke aanwezige voelde dat.

 

Piet Vollebrecht, links in het midden, tijdens het Lustrumgoedevoornemens-bitterballentoernooi  van 10 januari 2007, tussen enkele van zijn Raadsheer-kompanen

 

 

 Geslaagd bezoek aan Amstelveen

Frans Smit

 

Z

ukertort Amstelveen 4 - Raadsheer 1 spelen gelijk, 5 oktober 2007.

 De sterren leken niet gunstig te staan bij aanvang van het nieuweseizoen voor Raadsheer 1.  Een aantal sterke spelers doet niet meer mee, en bovendien moest reeds bij de eerste wedstrijd een beroep worden gedaan op 3 invallers. Tel daarbij op dat dit seizoen maar liefst 4 teams uit de Promotieklasse degraderen en dan mogen we constateren dat RH1 voor een stevige uitdaging staat. Bij het aangaan die uitdaging zullen ze worden bijgestaan door ondergetekende als teamleider. Maar nog veel belangrijker: RH 1 heeft er ook een nieuwe sterke speler bij in de persoon van Fred van de Klashorst.

 De eerste wedstrijd van het seizoen bracht ons naar het bekende clublokaal van Zukertort Amstelveen. Dat is op een erg rokerige bar en een rookalarm, dat soms om onduidelijke redenen afgaat na, een aangename omgeving om serieus het schaakspel te beoefenen. Dat deden alle Raadsheren dan ook, en daar werden ze aan het eind van de avond voor beloond. Bij vrijwel alle partijen kwam pas laat tekening, behalve dan bij Ton, die met wit het Schots gambiet speelde. Daar moest iets al snel fout bij zijn gegaan want de witte koning bleef in het centrum genageld staan.

 Het eerste resultaat kwam van Gerie, die met wit in het Engels geen fout maakte. Zijn tegenstander speelde het ook correct, en zeker in het Engels wordt de remisemarge dan snel groot. Henk was de volgende die remise speelde. ZIjn tegenstander John Spinhoven is een oude bekende. Die was erg blij omdat hij eerder eens een flink pak slag van Henk had gekregen. Invaller op het laatste moment Corneel schroefde het moreel flink op door aan bord 8 prima te winnen vanuit een Franse opening. Eerst de witte loper afruilen, vervolgens de paarden het werk laten doen om de witte damevleugel te verzwakken, een pion winnen en afwikkelen: het zag er heel mooi uit. Hier en daar kon het technisch beter maar dat maakte voor het resultaat niet uit. Een mooie overwinning voor Corneel die wat mij betreft nog vaak zo mag invallen.

 Ton delfde het onderspit juist in een fase dat het erop leek dat hij zich uit de problemen had gewerkt. Een zwarte centrumpion rukte wel erg ver op en toen Ton de snoodaard elimineerde ging dat ten koste van een toren. Bij Fred op bord 1 ging het helaas ook mis. Voor zover ik kon zien, werd de koningsaanval van zwart hem te machtig.  Harmen maakte rond dezelfde tijd remise. Hij stond beter maar onderschatte zijn eigen mogelijkheden. Hoe dan ook, als invaller is een remise natuurlijk prima en de volgende keer raad ik hem aan vooral door te spelen als hij beter staat.

 Henri kende een uitstekende seizoenstart door een mooie, regelmatige overwinning. ZIjn overwicht in het centrum gebruikte hij prima om af te wikkelen naar materiaalwinst, waarna zijn tegenstander kansloos bleek.  

Toen bleef Olaf over. Hij kwam in de gebruikelijke tijdnood maar had een tegenstander getroffen die gelukkig dezelfde gewoonte bleek te hebben. Olaf stond minder maar zijn tegenstander vond geen snelle winst. Het remiseaanbod van Olaf was daarom heel goed getimed en daarmee was de 4-4 binnen.

 Een prima start voor Raadsheer 1 dus, en er had nog meer in gezeten. Dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden. De eerstvolgende istegen Gambit, dat zich tegenwoordig noemt naar het cafe waar het speelt. Een weerbarstige tegenstander in een even weerbarstige omgeving. Ik zal er geen getuige van zijn en wens daarom het eerste bij deze alle succes!

 

Zukertort Amstelveen             1885 -   Raadsheer 1                1864      4 - 4

1. Michiel Harmsen                 2025  -   Fred van de Klashorst   2126           1 - 0

2. John Spinhoven                  1955 -   Henk bij de Vaate          2079           ½ - ½

3. Nico Louter                        1950 -   Olaf Cliteur                   1938           ½ - ½

4. Bart Stam                           1950 -   Harry Amand               1798           0 - 1

5. Boudewijn van Beckhoven  1838 -   Ton van Garderen         1785           1 - 0

6. Harold de Boer                   1830 -   Harmen van der Ploeg*1734           ½ - ½

7. Jan Willem Stroes               1822 -   Gerie Opgenhaffen *    1759           ½ - ½

8. Hans van Nieuwkerk           1713 -   Corneel Simoons*        1694           0 – 1

 

*=invaller

 

Overige uitslagen in de poule:

 

Almere 2                                         -   VAS 4                                       3 - 5

Caissa 3                                          -   Tal/DCG 2                                 2 - 6

Euwe 3                                            -   Euwe 2                                      4½-3½

ENPS/Quibus 1                               -   Laurierboom-Gambiet 1             5½-2½Interne competitie

Richard van Deun

 

D

e interne competitie is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Helaas is de opkomst nog niet zoals we het zouden willen. Wel hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen: Simon Bouwhuis.  Ondanks dat hij geen clubschaakervaring heeft, heeft hij toch al een aantal partijen op zijn naam kunnen zetten.

Het gebeurd regelmatig dat mensen pas heel laat binnenkomen. Het risico wat je loopt als je na 20.00 uur binnenkomt is dat je dan niet meer ingedeeld kan worden. Als je later bent, bel dan even, zodat je gewoon ingedeeld wordt. 
Indien je na 20.00 uur binnenkomt en we zijn daardoor oneven, dan wordt je NIET meer ingedeeld. Het zou namelijk toch wel vreemd zijn als ik iemand anders een bye zou moeten geven terwijl die wel op tijd binnenkomen.

Het gebeurd weleens dat de indeling verkeerd gaat. Indien je je niet meldt bij binnenkomst kan het gebeuren dat ik je helemaal niet gezien heb en daardoor ten onrechte niet ingedeeld wordt. Dit is voor zowel mij, als de rest van de leden erg lastig omdat er dan weer een herindeling plaats moet vinden, wat de nodige tijd in beslag neemt. Daarom een verzoek om je bij binnenkomst te melden bij mij (of Corneel), zodat je direct daarna ingedeeld wordt.

De tweede reden dat een indeling fout kan gaan is als er thuis een externe partij wordt gespeeld. Aangezien ik niet weet wie er in zo’n team zit, zeker niet als er invallers zijn, kan het gebeuren dat ik ze gewoon voor de interne indeel, terwijl dat niet de bedoeling was. Daarom verzoek ik de teamleiders om de samenstelling van het team aan mij door te geven.

Als we na ronde 6 de ranglijst bekijken dan wordt deze wederom aangevoerd door Olaf Cliteur. Hij heeft nu al een ruime voorsprong op André de Roo. Als 3e op de lijst staat Lex van der Wal.

Per groep ziet het er als volgt uit:

 

Groep 1:

De ranglijst wordt aangevoerd zoals hiervoor al vermeld. Drie mensen van groep 1 staan bovenaan, te weten: Olaf Cliteur, André de Roo en Lex van der Wal. Olaf heeft een winstpercentage van 90 % met 4 gewonnen partijen en 1 remise. André doet het met percentage van 80 % ook erg goed. Op de voet wordt André gevolgd door Lex van der Wal met een percentage van 70 %. Ramon van Beemdelust staat op een 4e plaats, echter met een winstpercentage van 100 %. Maar helaas heeft hij pas 2 partijen kunnen spelen en blijft zodoende achter op de rest. Mustafa Yahia en Hans Radder hebben ook een score van 100 %, maar zijn slechts één keer geweest. Er kan dus nog van alles gebeuren in deze sterke groep.

 

Groep 2:

Vorig seizoen had Gerie Opgenhaffen een wat minder seizoen, maar begon hij net zoals nu bovenaan. Hopelijk kan hij dit nu wel vasthouden, want ik denk dat hij toch tot de betere spelers van groep 2 behoort. Met een scoringspercentage van 83,3 % is hij in ieder geval goed op weg.
Op de 2e plaats staat Harmen van der Ploeg. Een scoringspercentage van 66,7 % is geen slechte start. Hij heeft slechts één verliespartij en wel tegen Lex van der Wal.  Op de 3e plaats vinden we Corneel Simoons met een scoringspercentage van 50 %. Wegens werkzaamheden voor de club heeft hij een aantal keren niet kunnen spelen, maar krijgt daar uiteraard wel punten voor. Het zou anders heel jammer zijn als er niemand achter de bar stond toen Jack en Alice op vakantie waren.

 

Groep 3:

Deze groep wordt aangevoerd door Hans Mantel. Hans die nog niet zo lang lid van de club is, bewijst hiermee dat hij een goede schaker is en misschien volgend seizoen wel in groep 2 terecht gaat komen. Op de 2e plaats, als er gekeken wordt naar mensen die één of meer partijen hebben gespeeld, vinden we Simon Bouwhuis. Simon is nog maar net lid van de club, maar met een scoringspercentage van 66,7 % laat hij iedereen toch maar zien dat hij wel degelijk kan schaken, ondanks dat hij nog nooit eerder op een club heeft geschaakt. Op de 3e plaats vinden we Hein van der Kroon.

 

Bij een vermelding voor een plek in één van de drie groepen is er wel uitgegaan dat er minimaal één keer is gespeeld.

Weekend Maastricht

Alice de Groot

 

V

an 13 tot 15 juli 2007 zijn we naar Maastricht afgereisd. Met prachtig weer.

Marja van Andre de Roo had een geweldig Hotel uitgezocht DE L’EMPEREUR.

 

De kamer was nog groter dan onze huiskamer met een prachtige badkamer.

Vrijdagmiddag lekker door Maastricht gekuierd en daardoor kwamen we in een kroegje terecht alwaar ons werd vertelt dat we maar een bootreisje moesten maken.

 

Vrijdagavond kregen wij een geweldig diner. Alle medewerkers waren heel aardig.

 

Zaterdagmorgen ontbijtbuffet wat heel erg goed was. Daarna gingen we al vroeg op pad. 11.00 tot 15-30 uur waren we op de boot.  We hadden een lunch besteld, welke ook weer heel erg goed verzorgd was. We hebben van de boottocht genoten.  We hadden het weer mee.

 

Later zijn we nog de stad in gegaan. ‘s-Avonds hebben we ergens gegeten.. En moest ons koffertje weer gepakt worden. Zondagmorgen nog een ontbijtje.

Afrekenen en naar de overkant gaan en de trein in naar Mokum. Waar we om 12.30uur  ankwamen in gietende regen.

 

Wij willen het Bestuur en alle Schakers bedanken voor dit weekendreisje. We hebben het gezellig gehad. Hierna nog een aantal foto’s.