Clubblad De Raadsheer               45e jaargang, nummer 3


Op naar de 90 !!

Van de redactie

In memoriam André Korn

Weekend

Gambietspel

Nick de Zeeuw

De Raadsheer 85 jaar…

Paasschaak

Het vierde

Partijverslag (Cilia)

Veter(h)anengevecht

Interne competitie 

Op naar de 90 !!

Olaf Cliteur

V

oor u ligt clubblad nummer drie en zoals het gaat in het leven, hebben wij ten opzichte van mijn vorige voorwoord niet alleen leuke momenten gekend maar zijn ons ook twee Raadsheren ontvallen in de personen van André Korn en Nick de Zeeuw. De eerste lang lid en vooral bekend door zijn bestuurswerk in de jaren 80. De tweede nog maar net lid en razend enthousiast  over onze vereniging. Voor André en Nick hield het leven veel te vroeg op en ik vind het altijd moeilijk, zowel zakelijk, als binnen het verenigingsleven om dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar goed laten we maar zeggen That’s life

Ons cluppie heeft inmiddels de eerste 85 jaar nu echt achter zich gelaten en we zijn onderweg naar de 90 !!

Na het geslaagde Lustrum-Bitterballen-goedevoornemens-toernooi in Januari hebben we er inmiddels alweer twee leuke evenementen op zitten. Ons open lustrum-Rapidtoernooi op zaterdag 17 maart en niet te vergeten het Paasschaak op woensdag  4 april. Van beide evenementen mag gezegd worden dat de thuisblijvers andermaal ongelijk kregen.

Om te beginnen ons rapid-toernooi smaakt naar meer. De organisatie kreeg zowel van eigen leden, als van externe deelnemers diverse verzoeken om er een jaarlijks gebeuren van te maken en het zal u niet verrassen dat het bestuur al met deze gedachte speelde.

De Raadsheer kent immers een rijke traditie voor wat betreft het organiseren van jaarlijkse toernooien.

Onze eigen Eric mocht het toernooi openen en Bernard winnend afsluiten!

Ook het Paasschaak met tombola was weer volledig terug in grootse vorm. Een prachtige prijzentafel, een recordverkoop aan lootjes en niet te vergeten Lex met zijn charmante assistente die het prijzenfestival verbaal tot een prachtig geheel maakte. De aanwezigheid van Johan Dijkman maakte voor mij persoonlijk de avond compleet, alsmede het feit dat wij onze inmiddels trouwe barbezetting Jack en Alice in het zonnetje konden zetten met een tweedaagse trip naar Maastricht.

De diverse competities naderen hun eindfase of zijn zelfs op het moment van lezen al afgesloten. Extern is de verwachte degradatie van ons dappere tweede inmiddels een feit. Het eerste herstelde zich van twee nederlagen en strijdt nog om het brons in de promotieklasse. Het vierde speelt leuk mee en ons derde zal er op woensdag 25 april met een kampioenschap voor moeten zorgen dat het jaar een neutrale balans krijgt. Het is een thuiswedstrijd dus komt dat zien!

De opkomst blijft wat schommelen tussen de 20 en 24 mensen maar die verantwoording wil ik nu eens leggen bij die al eerder besproken thuisblijvers. Hen zou ik echt aan willen raden: Zet die woensdagavond weer eens vast in de agenda, die uitslagen van de Champions league zijn toch vooraf al bepaald!

Veel leesplezier en tot ziens in De Poort!

 


Van de redactie

Richard van Deun

 

I

n het vorige clubblad heb ik een oproep gedaan voor kopij. Echter is daar helaas niet echt op gereageerd en zodoende zijn het weer dezelfde mensen die een stukje hebben geschreven.

Mijn dank gaat voornamelijk uit naar Eric Mol, die vlak voor z’n vakantie nog wat kopij inleverde, en naar Corneel Simoons, die ondanks dat hij ziek was toch nog het één en ander inleverde.

Misschien weet nog niet iedereen het, maar dit is een clubblad van een schaakvereniging!!! Dus het zou leuk zijn als er ook wat meer partijen ingeleverd werden, liefst met analyse, maar dat hoeft niet hoor.

Het maken, uitwerken, printen en afwerken van het clubblad gaat steeds beter. De problemen die in het eerste clubblad ontstonden zijn opgelost. Dit betekent niet dat het niet beter kan, want het kan altijd beter, maar voorlopig ben ik tevreden met het resultaat en ik hoop dat jullie dat ook zijn. Echter luister ik altijd naar opmerkingen om het clubblad nog beter te maken. In het vorige nummer zaten wel eens tikfouten, maar dat kwam doordat ik toen met een Engelstalige versie van Word 2007 werkte (betaversie). Nu werk ik met een Nederlands exemplaar en hopelijk zijn dit soort fouten nu verleden tijd.  

Om kosten te besparen worden de foto’s nu in grijstinten afgedrukt. Het overzicht (de stand) blijft wel in kleur omdat het onderscheid in groepen dan wat duidelijker is.

Het volgende clubblad verschijnt ergens in juni. Wanneer precies horen jullie nog.

 

 


In memoriam André Korn

Eric Mol

 

In het begin van dit jaar bereikte ons bestuur het droevige bericht dat ons erelid André Korn op 6 februari in de leeftijd van 65 jaar was overleden.

De nieuwelingen op onze vereniging hebben André nooit gekend, maar de oude rotten zullen zich hem nog heel goed herinneren, in de eerste plaats omdat hij tot 1985 vele jaren een adequate, betrouwbare penningmeester is geweest. Dat was in de jaren van een minimaal aantal leden, dus een krappe inkomstenbron, een geweldige opgave. Toch was het hem mogelijk tijdens zijn penningmeesterschap uiterst geslaagde jubileumfeesten, compleet met genodigden van andere clubs en van de overheid, uit de bijna bodemloze kas te financieren. Altijd wist hij wel een bron op te sporen die geld opleverde: een tombola, een antieke schaak-klokkenveiling, een loterij.

In 1972 was hij prominent lid van de jubileumcommissie die het zo geslaagde 50-jarig bestaan van De Raadsheer organiseerde.

Zijn heldere overzichten van onze financiële staat, die op de ledenvergaderingen werden besproken, konden immer op instemmende geluiden van de aanwezige leden rekenen.

Beroepsmatig was hij als typograaf werkzaam bij de Amsterdamse Stadsdrukkerij en voor iemand   die geen boekhoudkundige opleiding had, was het een niet te onderschatten prestatie de zaken lopend en levend te houden.

Zijn werk in de typografie bracht ook met zich mee dat hij op eenvoudige manier aan papier kon komen waarop het maandelijkse clubblad indertijd nog gestencild werd. Eén van zijn geldbesparende aandelen in het clubleven.

Toen onze vereniging naar de Verhey Sporthal ging en daar de befaamde jubileumtoernooien organiseerde, was André één van de centrale krachten die, vooral op financieel gebied, omdat daar vele honderden guldens mee gemoeid waren, achter de inschrijvingstafel op precieze manier de inleg van alle deelnemers in de gaten hield. Aan het eind van de dag kon hij dan met tevredenheid en een voldane grijns constateren dat op centengebied alles naar wens was gegaan en de kas er zelfs een financieel steuntje aan overgehouden had.

Als schaker draaide André Korn rustig mee in de interne competitie, zonder een hoogvlieger te zijn, maar toch slaagde hij erin om in het seizoen 1971-1972 winnaar te worden van de toenmalige bekercompetitie, de voorloper van de strijd om de Raadsheercup.

Niet onvermeld mag ook blijven het plezierige maandelijkse clubbestuurberaad dat op gezette tijden ook bij André en zijn vrouw Sieny thuis werd gehouden. Gastvrijheid was bij hen geen onbekend verschijnsel.

Tijdens de crematie op 12 februari kwam uit de gesproken herdenkingswoorden ook nog eens duidelijk naar voren dat André Korn een pater familias was die met kinderen en vooral kleinkinderen een hechte, onverbreekbare band had.

Door de ziekte en het gestaag achteruitgaan van zijn gezondheid gedurende vele laatste jaren, werd deze band uiteindelijk bruut verbroken.

Voor de familie een droef gebeuren, voor De Raadsheer als vereniging waar hij vele fijne uren heeft doorgebracht, het verlies van een aimabel, oprecht en kameraadschappelijk erelid.

Het toekennen van de qualificatie erelid was indertijd een gepast teken van dank voor de grote, langdurige inzet van André Korn voor onze vereniging.  

André Korn 2.jpg


 

Weekend

Alice de Groot

 

Wij waren totaal verrast en overdonderd over het snoepreisje naar Maastricht.

En we hadden het niet eens echt door.  Wij komen graag in Maastricht. Dus wij gaan er zeker van genieten. Eind juni of begin juli reizen wij naar het zuiden af.

Alle lieve mensen: heel veel dank. We zijn nog steeds verbluft. We vinden het elke week erg gezellig bij jullie en zijn ook heel blij dat Joop 1 en Eefa ons
’s-avonds willen aflossen.

Hartelijke groeten Jack & Alice

 

 

Gambietspel

Corneel Simoons

 

Zelf heb ik schaken voornamelijk uit boekjes geleerd. In de eerste plaats natuurlijk die van de grote Euwe. Maar al snel was Bouwmeester mijn tweede leraar.

Eerlijk gezegd heeft Bouwmeester nooit een erg sympathieke indruk op me gemaakt, maar schaken en analyseren, dat kon ie zeker wel. En van met name zijn latere “Het schaakspel in al zijn fasen” heb ik veel opgestoken.

Niemand minder dan Ludele Pachman geeft een partij van Bouwmeester als schoolvoorbeeld van hoe men gambieten moet aanpakken. (“The Openinggame in Chess”; London 1982). De uitroeptekens bij de partij zijn allemaal van hem.

Eley – Bouwmeester (Nederland 1972)

 

1.e4 e5
2.f4 ex4

Naast het passieve 2 … d6 (of ook 2 … Pc6 3 Pc3 d6) zijn de twee scherpste manieren om het gambiet te weigeren 2 … Lc5 en 2 … d5. In beide gevallen wel leuk, maar link spel. Maar anders dan in het Weense Gambiet (1e4 e5 2 Pc3 Pf6 3 f4 enz.) is er hier niets mis met het nemen van de f-pion.


3.Pf3 …          De gangbaarste en degelijkste voorzetting

3 … d5(!)

Pachman: “De zogenaamde moderne verdediging. Wellicht niet de sterkste, maar beslist wel de meest solide voortzetting van zwart”. Vroeger was het tweesnijdende 3 … g5 populairder.

4.exd5 Pf6 !
 5.Lb5+ c6 !    Zwart moet energiek optreden
6.dxc6 Pxc6 ! 

Botwinnik heeft hier 6 … bxc6 7 Lc4 Pd5 gesuggereerd maar later heeft men gevonden dat wit dan in het voordeel kan komen met 8 Pc3 ! Le6 9 Lb3 Ld6 10 Pe4 met daarna 11 c4 en al snel d4

 7.d4 Ld6 !
8.De2+ Le6
9.Pg5 0-0 !
10.Pxe6 fxe6
11.Dxe6+ Kh8
12.Lxc6 bxc6

Bouwmeester 1.jpg

 


Zwart heeft niet alleen conform de normale aanbeveling de gambietpion teruggegeven, maar er ook zelf nog een gambietpion tegenaan gegooid. Het resultaat is dat hij nu superieur staat, klaar om aan te vallen, terwijl wits enige ontwikkelde stuk, de Dame, op de volgende zet gevangen dreigt te worden, en in ieder geval nog een tempo moet verspillen.

13.0-0 Dc7
14.Pd2 Tae8
15.Dc4 g5 !

Meestal een riskante zet, maar hier verantwoord. Zwart staat zo goed dat de pionnenstormloop snel kan beslissen.

16.Pf3 Pe4 !
17.Te1 g4
18.Pe5 Lxe5
19.Txe4 Ld6
20.Txe8 Txe8
21.Df1 f3 !
22.gxf3 gxf3
23.Dxf3 …      Op 23 Lh6 volgt 23 … Lxh2+ 24 Kh1 Dg3 !
Dg7+
24.Dg2 Te1+   Wit geeft op, want op25 Kf2 wint 25 … Te2+ onmiddellijk

 

Bouwmeester 2.jpg


Nick de Zeeuw

Corneel Simoons

 

Toen we Nick in maart een tijdje niet gezien hadden, heb ik twee van 274 huisgenoten op straat aangesproken; hij woonde in een pand van HVO op Oostenburg, vlakbij mij. Toen ik uitlegde hoe ik hem kende en waarom ik naar hem vroeg, antwoordde één van hen: “dat is waar, hij hield van schaken. Nou ja, hij is dood”. Vervolgens waren zij het oneens over de datum van zijn overlijden. Willem, de locale kroegbaas heeft die informatie gegeven. “Zondagochtend, kwart voor twaalf, zag ik hem in een ambulance zitten. Hij keek nog rond. Later hoorde ik dat hij onderweg naar het ziekenhuis overleden was”.

Geen van ons heeft Nick echt goed gekend, maar ik misschien toch ietsje meer dan de meeste raadsheren. We kwamen elkaar regelmatig tegen en maakten een praatje. Typerend is het volgende gesprekje. Nick praatte over zijn huisgenoten als over “die zwetsende idioten”, maar toen hij mijn enigszins opgetrokken wenkbrauwen zag, voegde hij er met een scheve grijns aan toe: “ach wat, dat kun je natuurlijk ook van mezelf zeggen”. Ik kan slechts beamen dat dat ook voor mij gold. Daarna hebben we een glas genuttigd in de Oesjesduiker, bij genoemde Willem.

Het gesprek met de twee op straat eindigde met dat de één zei: “hij is er niet meer; ik ga wat blikjes bier halen; zou die niks op tegen hebben gehad”. Zei de ander: “hij dronk rooie wijn, geen bier. Ik zal hem missen”. Wat ik weer slechts kon beamen, Jammer dat we hem niet beter hebben leren kennen.

nick.jpg


 

De Raadsheer 85 jaar…

En de vrijdagochtend bestaat weer…

Eric Mol

 

Het is 10 jaar geleden, toen De Raadsheer 75 jaar bestond, dat er onder redactie van Frans Smit een jubileumboek verscheen  onder de frivole naam “Vrijdagochtend bestaat niet”.

Deze titel was de weergave van het enige dat vastlag in de geschiedenis van onze club: er werd vanaf 1922 op donderdag gespeeld, toen dus al 75 jaar!

Een enkele uitzondering vormde het seizoen 1967-1968, toen onze vereniging, samen met een aantal andere schaak- en damverenigingen door het bestuur van de Stichting ‘Het Amsterdams Schaakhuis’ de huur van het Amsterdamse Schaakhuis aan de Henri Polaklaan werd opgezegd.

Wij vonden toen onderdak in buurthuis Reigersburg in de Bakhuys Roozeboomstraat nabij de Van ’t Hofflaan in de Watergraafsmeer, maar tot onze grote schrik was daar de donderdagavond al jarenlang bezit van de volksdansgroep en werd ons de woensdagavond toegemeten.

Dat hebben we geweten in de tijd dat de woensdagavonden nationaal bezit waren van Cruijff, Keizer, Sjakie Swart en andere kanjers van Ajax dat in dat jaar zijn grote opmars op internationale voetbalterreinen was begonnen.

Op woensdag 20 september 1967 speelde Ajax  thuis tegen Reaal Madrid met als gevolg dat vele Raadsheerleden, die voor het merendeel in de voetbalminnende leeftijd waren, ook thuis waren: slechts zes leden bezochten de clubavond!

Het ledental dat sinds de onvrijwillige verhuizing een ferme klap naar beneden had gekregen, daalde door ‘het voetbalgebeuren’ à la Rins Richels tot beneden de dertig. Voor een gerenommeerde Amsterdamse schaakvereniging die in de voorbije decennia talloze kampioenschappen op zijn naam had weten te schrijven, een vreselijke neergang.

Gelukkig konden de toenmalige bestuurders van onze club met het bestuur van Reigersburg tot een akkoord komen en ging de volksdansgroep naar de woensdag waardoor wij weer in staat waren het vaste patroon van het donderdagse schaken op te pakken.

Maar de klap bleef doordreunen. Het ledental bleef rondom de dertig, mede door de uithoek waarin we als club waren terechtgekomen.

Het jaar 1983 bracht een ommekeer in het leven van De Raadsheer. Het bestuur van Reigersburg kwam op het lumineuze idee om de huur van de zaal van ƒ 2,50 naar ƒ 25,00 per avond te verhogen. Dat was wel te veel van het slechte. Spoorslags werd er naar een nieuw onderkomen gezocht en, hoera, we konden op onze eigen donderdagavond terecht in de Denksportruimte van het A.A.Verheyhal die wij tot het afgelopen jaar als onze thuishaven frequenteerden, 23 jaar lang dus.

Een periode met juichende toename van het ledental, dat in korte tijd omhoogschoot via 50, 70, 90 naar ruim 100 leden in 1987.

We kenden onze weelde niet. De Raadsheer organiseerde vanaf die tijd jaarlijks rondom haar geboortedag, 2 februari 1922, Jubileum-Rapidtoernooien en andere evenementen die klonken als een klok. In 1988 deden er 202 schakers mee en gold onze vereniging als een topper op dat gebied.

Een prachtige tijd! Met acht teams in de SGA-competitie, vele kampioenschappen, promoties naar en degradatie uit de KNSB-competitie was De Raadsheer een levendige, bruisende club die in het Amsterdamse schaakleven een bijzondere plaats innam.

Die plaats heeft de club nog steeds. Maar nu doet zich het verschijnsel voor dat clubbestuur en leden alle zeilen bij moeten zetten om, na de laatste gedwongen verhuizing naar Kattenburg, het in de loop der tijd geslonken ledental weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dat daarbij opnieuw gevochten zal moeten worden tegen de woensdagavond is voorlopig een drempel, maar gelukkig vinden inmiddels de meeste voetbalwedstrijden op andere dagen van de week plaats en is de belangstelling voor de groene velden tanende. Daar kunnen wij met onze 64 zwarte en witte velden wellicht de vruchten van plukken. 

Het Lustrumtoernooi ter gelegenheid van het 85-jarige bestaan van De Raadsheer, dat in maart werd gehouden, mag daarbij een aanmoedigend succes genoemd worden en geeft weer dat onze vereniging bezig is zich te herpakken en de oude tijden weer te doen herleven.

Het bestuur doet er duidelijk alles aan. Er komen druppelsgewijs nieuwelingen naar de club en een nieuw elan is waarneembaar, ondanks het feit dat de vrijdagochtend weer bestaat…

Mijn persoonlijk gevoel is echter nog steeds, na zovele jaren, dat ik op donderdag denk dat het vrijdag is. En mij is gebleken dat ik niet de enige ben dit door dit fenomeen is aangetast…

Het clubgevoel is toch een wonderlijk gevoel. En dat moet zo blijven. Dùs zijn we vol goede moed aan het nieuwe lustrum begonnen!

100_0536.JPG100_0539.JPG

100_0545.JPG100_0547.JPG

100_0551.JPG100_0556.JPG

100_0559.JPG100_0562.JPG

100_0552.JPG100_0565.JPG

100_0572.JPG100_0578.JPG

100_0584.JPG100_0585.JPG

Paasschaak

Richard van Deun

 

Op de speelavond voor Pasen wordt traditioneel het Paasschaak gehouden. Deze avond wordt altijd afgesloten met een Tombola. En wat voor Tombola hadden we dit jaar. Wat een overvolle tafel met, al zeg ik het zelf, hele leuke prijzen erbij. Menigeen had wat meegenomen voor de tafel en onze dank gaat uit naar Jack en Alice, die heel veel glazen en andere spullen hadden meegenomen.

Tijdens het Paasschaak wordt er gespeeld  conform een thema. Meestal valt het niet mee om een leuk thema te vinden, maar dit keer hebben we er één uit de oude doos gehaald. We gingen een gambiettoernooi  spelen. Olaf had gezorgd voor 64 verschillende gambieten waarbij de deelnemers een nummertje moesten trekken. Ieder nummer stond voor een gambiet. Ikzelf wist niet eens dat er zoveel gambieten waren en er stonden dan ook gambieten op waar de meeste schakers nog nooit van gehoord hadden.

Er werden 5 partijen van 15 minuten p.p.p.p. gespeeld. Uiteraard is winnen leuk, maar het gaat er bij zo’n avond voornamelijk om de gezelligheid.  Ramon bleek ook nu weer de sterkste van de avond met een score van 5 uit 5. Hieronder volgt de uitslag en ik kan alleen maar tegen de mensen zeggen die er niet waren: ‘jammer, jullie hebben echt een gezellige avond gemist’. Maar treur niet; volgend jaar is er weer zo’n gezellig Paasschaak.

 

 

P1010022.JPGPhoto-0008.jpg

 

Eindstand:

nr

Name

rat.

tot

R1

R2

R3

R4

R5

4

Ramon van Beemdelust

2113

5

14w1

18b1

16w1

3b1

13w1

15

Arend van der Wal

1810

4

5w1

3b0

12w1

7b1

16w1

19

André de Roo

1846

4

9w1

7b½

1w1

10b½

3w1

10

Olaf Cliteur

1999

4

20w0

17b1

14w1

19w½

9b1

3

Peter Voets

1554

3

13b1

15w1

11b1

4w0

19b0

8

Cilia van der Kamp

1389

3

18w0

14b0

5w1

20b1

21b1

12

Gerie Opgenhaffen

1697

3

2b0

21w1

15b0

6w1

11b1

13

Peter Bosschieter

1707

3

3w0

5b1

18w1

2w1

4b0

16

Tony Slengard

1782

3

6b1

2w1

4b0

11w1

15b0

18

Lex van der Wal

1758

3

8b1

4w0

13b0

17w1

2b1

9

Harmen van der Ploeg

1759

3

19b0

=

20b1

1w1

10w0

1

Richard van Deun

1545

2

=

6w1

19b0

9b0

7w½

2

Monique de Groot

1122

2

12w1

16b0

7w1

13b0

18w0

6

Ton Reijntjes

1507

2

16w0

1b0

17w1

12b0

20w1

7

Ali Emecen

1705

2

17b1

19w½

2b0

15w0

1b½

11

Anjo Vlug

1629

2

21b1

20w1

3w0

16b0

12w0

14

Leo Oomens

1564

2

4b0

8w1

10b0

21w0

5b1

21

Johan Dijkman

1313

2

11w0

12b0

+

14b1

8w0

5

Henk Weeling

1342

1

15b0

13w0

8b0

+

14w0

17

Annelies Visser

1063

1

7w0

10w0

6b0

18b0

+

20

Charles Hartman

1345

1

10b1

11b0

9w0

8w0

6b0


Het vierde

Monique de Groot

 

Dinsdag 6 februari  Pion 5 – Raadsheer 4

Ik moest die dag zelf meespelen. En had Luc weer als invaller. Luc weer bedankt voor het invallen.

Toen het 1-4 stond voor ons, bood mijn tegenstander remise aan, ik dacht nemen die remise dan hebben we de wedstrijd gewonnen. Ik heb het verder niet echt kunnen volgen omdat ik zelf  lang bezig was.

Pion 5

1326

-

Raadsheer 4

1480

2½ - 5½

1. Jos Hillebrand

1457

-

 Jaap Schrickx

1534

1 - 0

2. Ernst ter Schegget

1453

-

Peter Bosschieter

1719

0 – 1

3. Hans van Roekel

1353

-

Richard van Deun

1448

1 – 0

4. Kees Besselink

1393

-

Luc Scheepmaker

1654

0 – 1

5. Udo Hoogervorst

1335

-

Theo Breidenbach

1503

0 - 1

6. Rob Ansink

1188

-

Mark Souren

1420

0 – 1

7. Carin Giesen

1200

-

Monique de Groot

1214

½ - ½

8. Martha v/d Berg

1233

-

Charles Hartman

1344

0 - 1

 

woensdag 14 maart Raadsheer  4 – Probleem 5

Ik heb voor Theo Breidenbach Luc gevraagd omdat Theo jammer genoeg op woensdagavond altijd zijn Rock en Roll avond heeft. Luc voelde zich niet echt lekker, maar kwam toch voor het Team. Dank je wel Luc.

Sieger kon niet komen, gelukkig heb ik Ali kunnen regelen. Dank je wel Ali dat je op het laatste moment kon invallen.

Het team van Proleem bestaat uit 5 jeugdleden. Sommigen van mijn team schrikken ervan als er veel jeugd bij de tegenpartij meedoet.  Luc is een goede invaller, hij heeft steeds gewonnen voor het team. Jammer dat we verloren, sommige hadden niet hoeven te verliezen. Peter heeft tot het eind nog geprobeerd maar hem lukte het ook niet. Jammer, volgende keer beter.

 

Raadsheer 4

1507

-

Probleem 5

1568

3 – 5

1. Peter Bosschieter

1719

-

Rob van Haastere

1707

0 – 1

2. Luc Scheepmaker

1654

-

Ron Segers

1415

1 – 0

3. Jaap Schrickx

1534

-

Cees Heijnis

1581

0 - 1

4. Richard van Deun

1448

-

Goksel Basyligit

 

0 - 1

5. Alikemal Emecen

1577

-

Balal Moennoe

 

0 - 1

6. Marc Souren

1420

-

Floris Golbach

 

½ - ½

7. Charles hartman

1344

-

Jeroen van Haastere

 

1 - 0

8. Cilia v/d Kamp

1363

-

Roger Bhoorakhan

 

½ - ½

 

vrijdag 13 april MSK3 – Raadsheer4

Op vrijdag de 13e (oei) moesten we uit tegen MSK. Een lastige tegenstander, want dit team had gewonnen van het zeer sterke Chaturanga. Theo zou een stuk later komen, maar onze tegenstanders wilden niet dat z’n klok werd aangezet. Dit bewijst maar weer de sportiviteit van MSK.

Richard speelde op bord 1 en opende uiteraard met Bird (f4). Na 9 zetten stond hij een toren voor en niet veel later (zet 12) gaf z’n tegenstander op. 0-1

Peter (bord 2) stond na 30 minuten redelijk gelijk. Ik meende dat z’n tegenstander positioneel iets beter stond. Echter niet veel later zag hij een mat in één over het hoofd, waardoor hij deze partij verloor. 1-1.

We blijven het nog even op volgorde doen, want Theo die op bord 3 speelde deed een offer, waardoor hij kwaliteit voor kwam staan. Echter lang zou dit niet duren, want nu blundere hij een stuk weg, waardoor hij achter kwam en niet veel later gaf hij op 2-1.

Jaap (bord 6) stond na 45 minuten een stuk beter. 2 pionnen meer is winnend, maar afwachten hoe het in het toren/pionneneindspel gaat. Z’n tegenstander staat er minder goed voor, maar komt ook nog eens in tijdnood. Uiteindelijk was het Jaap die aan het langste eind trok, waardoor het weer heel spannend werd. De stand was nu 2-2.

Marc (bord 4) stond positioneel wat beter na 45 minuten. Z’n tegenstander heeft wel een goed centrum. 15 minuten later stond hij opeens 2 pionnen voor, waardoor hij uiteindelijk ook de partij won 2-3 in het voordeel van De Raadsheer.

Monique (bord 7) staat een pion voor na ongeveer 30 minuten, maar moet wel oppassen voor de open g en h lijn. Echter ziet ze verscheidene kansen over het hoofd die voor een winnende partij zouden zorgen. Zelfs in het eindspel mistte ze een winkans, waardoor ze uiteindelijk de partij verloor 3-3.

Het werd nu dus wel heel spannend. Cilia (bord 5) staat na 30 minuten redelijk gelijk. Door een schitterend paardoffer wint ze een pion. Haar kansen blijken naderhand nog meer te groeien leek op het eerste gezicht, maar achteraf bleek dat misschien toch niet helemaal waar te zijn. Schijnbaar een vreemde, maar interessante partij (zie verderop in het clubblad). Ze wint de partij en de stand is nu 3-4.

Alles hangt nu van Charles (bord 8) af. Charles staat echter helemaal niet goed (stuk achter) en de kans op winst is hierdoor wel heel klein. Iedereen staat vol spanning te kijken. Charles besluit er remise uit te halen en z’n tegenstander doet mee met een herhaling van zetten. De Raadsheer wint hierdoor met
3 ½ - 4 ½ .

MSK 3

1467

-

De Raadsheer 4

1443

3½ - 4½

1. Henk Groenewegen

1618

-

Richard van Deun

1448

0 – 1

2. Marc Norden

1626

-

Peter Bosschieter

1719

1 – 0

3. Bas van Teunenbroek

1543

-

Theo Breidenbach

1503

1 – 0

4. Bert van Dijk

1460

-

Mark Souren

1420

0 – 1

5. Victor Jan Groenewegen

1492

-

Cilia v/d Kamp

1363

0 – 1

6. Gerrit Groenewegen

1281

-

Jaap Schrickx

1534

0 – 1

7. Marcel van Teunenbroek

1415

-

Monique de Groot

1214

1 – 0

8. Joost Heijnen

1304

-

Charles Hartman

1344

½ - ½

 


 

Partijverslag (Cilia)

Cilia van der Kamp

 

 

Van der Kamp,Cilia (1363) - Groenewegen,Victor (1492) [C29]
MSK3-Rh4 Amsterdam, 13.04.2007
 

Cilia 1.jpg1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.f4 Pc6 4.Pf3 d6 5.Lb5 Ld7 6.Lxc6 Lxc6 7.d3 De7 8.0-0 h6 9.Le3 exf4 10.Lxf4 g5 (een mooie combinatie dreigt; zie diagram)

 

 

 

 

 

 

Cilia 2.jpg11.Pxg5 hxg5 12.Lxg5 De5 13.Lxf6 Dxh2+ 14.Kf2 Th6 15.Df3 Dh5 16.Dxh5 Txh5 17.Tae1 Th6 18.Pd5 Kd7 19.Lg5 Tg6 20.Pf6+ Ke6 21.Ph7 Lg7 22.Le3 Le5 23.Ke2 Txg2+ 24.Tf2 Tag8 25.Tef1 Txf2+ 26.Txf2 f6 27.d4 Lb5+ 28.Kd2 Th8 (zie diagram)

 

 

 

29.dxe5 Txh7 30.exd6 cxd6 31.Lxa7 Ke5 32.Tf5+ Kxe4 33.Txb5 Th2+ 34.Kc3 f5 35.Txb7 f4 36.Te7+ Kd5 37.Kd3 f3 38.Tf7 Th3 39.Lf2 Ke6 40.Tf4 Ke5 41.Ke3 d5 42.c3 1-0  

 

Veter(h)anengevecht

Eric Mol

 

 

Het Open Veteranen Kampioenschap van de SGA is op dit moment in volle gang. Ik heb me weer eens aangemeld om aan dit hanengevecht, hoewel er ook enkele hennen meedoen, deel te nemen.

Ik ben in Groep C met het nummer 1 begiftigd, hetgeen betekende - naar mij later duidelijk werd - dat ik de hoogste rating van deze groep heb, nl 1596.

Het gevolg daarvan is dat elke groepsgenoot tot de tanden gewapend tegenover me komt te zitten en ik het onderste uit de oude-bottenkast moet halen om wat te bereiken.

Nu ik dit schrijf zijn er twee ronden gespeeld en smaak ik het genoegen twee punten te hebben gescoord. Ik vind dit een weelde.

De tweede partij, op woensdag 21 maart, verliep als volgt.

 

Wit: F.G.Oranje (rating 1528)                      Zwart E.Mol (rating 1596)

 

1.c4

Een opening die nog nooit tegenover me had gehad. Ik kende dus niet van eventuele daaraan vastgebakken theorie en moest dus maar op eigen inzicht reageren.

…,Pf6 2. Pc3 e6 3.g3 c6 4. Lg2 d5 5. cxd5 cxd5 6. d4 Pc6 7. a3 a6 8. Pf3 Le7
9. 0-0  h6

10. Ld2 b5 11. Tc1 Lb7 12. b4 Tc8 13. e3 0-0 14. Pe1 Pd7

Het witte paard wilde naar c5 en het zwarte naar c4.

15. Pd3 Pb6 16. Db3 Pc4 17.Tfd1 Lg5

Hier tekenden zich reeds de contouren af van de zwarte opzet: Pxd4 met vele verwikkelingen en (tijdelijke) pionwinst.

18. Pc5 De7 19. Lf1 Pxd4. (zie diagram).

Eric Mol 1.jpg

 

Daar gaat dus de lont in het kruitvat. 20. exd4 Lxd2 21. Tc2 Lg5

Hierna was f4 noodzakelijk geweest. 

22. a4 bxa4 23. Pc3xa4 Tb8 24. Lxc4 dxc4 25. Dxc4 (terugname van de verloren pion, maar de stelling van wit werd er niet beter op) Tfc8 26. Dd3 Dc7 (met dreiging Dc6 en aanval op de witte koningsstelling) 27. Tf1 Dc6 28. f3 La8 29. Tb2 Dd6 30. Kg2 (niet zo sterk vanwege de vrijwillige penning) Lf6 31. Td1 g5 32. Dxa6 (in een poging tot dameruil, maar leidend tot verslechtering van eigen stelling) Tc6 33. Dd3 g4 (waarmee Kg2 foutief blijkt en het echte spektakel ontketend wordt) 34. Pe4 gxf3 ! 35. Kxf3 ??? Dd5 36. Ke3 Le7 37. Pac5 Txc5 !!!

38. dxc5 De5 (opnieuw een penning plus aanval op Tb2) 39. Tdb1 f5 40. Dd4 (opnieuw een poging tot dameruil) Lg5+ 41. Kd3 fxe4+ 42. Kc3 Dxd4+ 43. Kxd4 Lf6+ 44. Kc4 Ld5 ++.

Ik was tijdens de partij gebrand op het behoud van de twee sterke lopers, met grotere bewegingsvrijheid dan de twee witte torens en het blijkt lonend te zijn geweest.  

 

Interne competitie

Richard van Deun

 

In de interne competitie is het heel erg spannend. Als we kijken naar het algemeen klassement, staat na ronde 25 Olaf Cliteur helemaal boven aan. Echter hij wordt op de voet gevolgd door een groep 2 speler: Ali Emecen. Het verschil is “slechts” 130 punten en er is dus nog helemaal niets beslist. Tussen de nummer 2 en 3 zit wel een groter gat van ruim 200 punten. De 3e plaats wordt bezet door Bernard van Sterkenburg. Op de 4e plaats vinden we de eerste groep 3 speler, namelijk Peter Voets. De 5e plaats wordt bezet gehouden door Richard van Deun, op de voet gevolgd door Harmen van der Ploeg.

Als we kijken per groep dan ziet het er zo uit:

Groep 1:
Deze groep wordt aangevoerd door Olaf Cliteur die een scoringspercentage heeft van 75 %. De kans dat hij wordt ingehaald door de nummer 2 van deze groep (Bernard van Sterkenburg) is klein, want het verschil is ruim 300 punten. Op de 3e plaats zien we Harmen van der Ploeg.
Als we kijken naar spelers die regelmatig komen, zien we erg laag staan Hans Radder. Echter hij staat laag omdat hij de laatste paar weken pas op komt dagen en wel een score heeft van 100 %. Ook Arend van der Wal komt de laatste tijd regelmatig opdagen en daar zijn we heel blij om. Met 4 uit 4 laat hij zien dat hij toch wel thuishoort in deze groep. Als deze twee blijven komen, dan zullen ze zeker nog wel een aantal plaatsen stijgen.

Groep 2:
Fier bovenaan staat Ali Emecen, met ruim 400 ! punten verschil op de nummer 2: Richard van Deun. Deze twee zijn elkaar al twee keer tegengekomen dit seizoen en de stand is 1-1. Ali is de laatste tijd erg op dreef en wint keer op keer van hele sterke spelers. Op de 3e plaats zien we Paul Hanegraaf, op de hielen gezeten door Piet Vollebregt.
Erg laag in deze groep staan Milovan, Meindert en Eric. Terwijl Eric geen slechte score heeft van 66,7 %.

 

Groep 3:
Deze groep wordt trots aangevoerd door Peter Voets. Hij staat ruimschoots voor op de nummer 2 Leo Oomens en het verschil is dan ook 350 punten.  Op de 3e plaats staat Charles Hartman. Charles stond aanzienlijk hoger, maar heeft de laatste paar weken wat sterkere tegenstanders gekregen, waarin hij toch z’n meerdere moest erkennen. 
Erg laag staat Julius Vischjager die toch nog een score heeft van 50 %, terwijl Hein van der Kroon een plaats hoger staat met een score van slechts 37,5%. Uiteraard zit dat hem in het feit dat Hein bijna iedere week aanwezig is.