Clubblad De Raadsheer               45e jaargang, nummer 1


En nu de schouders eronder !

Van de redactie

Het derde team begint aardig

BIRD [A03]

Verslag Raadsheer 2 vs VAS 5 (woensdag 11-10-2006)

Puzzelen en vooruitblikken (externe competitie)

Raadsheer 4 - Wachter 2 (woensdag 18-10-2006)

De Raadsheer verhuisd

Puzzel mee !

Interne competitie

Bogoljubow speelt de Bogoljubow


 

En nu de schouders eronder !

Olaf Cliteur

Voor u ligt de eerste editie van ons clubblad nieuwe stijl. Niet alleen redactie en clubblad zijn vernieuwd maar ook de voorzittershamer is, zoals inmiddels bekend, in andere handen gekomen.

Ik vind het een goede traditie (en eigenlijk gewoon een plicht) dat de voorzitter het eerste a5je voor zijn rekening neemt. Dit geldt uiteraard niet alleen voor dit eerste nummer want ik zal dit vanaf  heden voor mijn rekening nemen.

Waarom word je voorzitter van De Raadsheer? Voor degenen die op de ALV aanwezig waren, heb ik dit, denk ik, uitvoerig en duidelijk uiteen gezet. Ik ga mijn 17e  jaar in als Raadsheerlid en vind nog altijd dat we een verdomd mooi, uniek cluppie hebben dat niet past in een fusie of wat voor kunstmatige overlevingsvorm dan ook.

De Raadsheer is al bijna 85 jaar De Raadsheer en het is nu aan ons allemaal om de fundering te leggen voor de komende 85 jaar. Tijdens het begin van die lange reis wil ik die kar graag met trots trekken! Mensen met enige Biologische kennis (en die hebben we gelukkig voldoende in huis) zullen beseffen dat ik dat niet de volledige 85 jaar vol zal houden. Net zo min overigens als ik het in mijn ééntje kan of alleen met mijn mede bestuursleden.

Wij staan immers met z’n allen voor een niet gemakkelijke taak. We zijn ten opzichte van een jaar of tien geleden precies gehalveerd in ledenaantal en dat voel je niet alleen in alle competitievormen maar ook natuurlijk financieel. Ik ben van nature echter iemand die niet vindt dat het glas half leeg is maar halfvol! De meeste clubs in Nederland zouden een gat in de lucht springen wanneer zij, zoals wij, 55 à 60 leden zouden hebben.

Aan de ene kant moeten wij dus beseffen dat we wat kleiner zijn geworden en dat dit veranderingen teweeg brengt voor zowel, een in-, als externe competitie.

Het ledenaantal is mijns inziens ons grootste probleem niet, het is meer de uiterst povere opkomst. De mensen die nog niet of nauwelijks op onze nieuwe locatie geweest zijn, wil ik dan ook echt aanraden de moeite eens te nemen. De Poort (Nieuw Kattenburg) is immers een locatie waar wij oude Raadsheer-tradities kunnen laten herleven.

Een goede speelzaal, een uiterst gezellige bar met niet te vergeten fantastische mensen erachter, een uiterst prettige samenwerking met het bestuur van de vereniging en geen al te harde sluitingstijd zoals wij gewend waren. Kortom alle ingrediënten om er weer echt wat van te gaan maken.

Nogmaals dit gaat niet vanzelf. Aan alle leden de vraag vaak de clubavond te bezoeken, wanneer je in een team speelt de zeven speeldata vrij te houden, medeleden en mogelijke nieuwe leden te enthousiasmeren en last but not least tijdig te voldoen aan de financiële verplichtingen.

Het bestuur zal zich de komende weken beramen over dezelfde onderwerpen. Hoe krijgen wij de leden weer naar de club? Hoe en waar gaan wij nieuwe leden werven? En hoe verbeteren wij onze financiële positie.

We moeten dit samen doen want wij zijn samen immers De Raadsheer waar we al bijna 85 jaar trots op zijn en dus nu:

De schouders eronder!!!!

 

 


 

Van de redactie

Corneel Simoons

 

In zijn speech tijdens de ALV heeft Olaf afgelopen augustus gezegd dat het eerste doel van het bestuur was en moest zijn om in samenwerking met de leden het clubleven weer wat gezonder te krijgen. Hij benadrukte in dit verband de interne competitie, maar ook een betere communicatie lijkt ons een vereiste. En daarvoor willen ondergetekenden zich inzetten.

Wat de website betreft betekent dit in de eerste plaats dat het materiaal sneller aangeleverd moet worden, want daaraan schortte het nogal het laatste seizoen – Luc kreeg (veel) te weinig van het bestuur en helemaal niets van de leden. Gelukkig is er op het eerste punt al een verbetering ingetreden, nu het tweede nog. Laten we zo’n makkelijke manier van efficiënt communiceren AUB  niet verwaarlozen.

Het huidige clubblad verenigt twee functies in zich: die van nieuwsblad en meer algemeen vehikel voor stukjes, commentaren e.d.. De twee functies willen wij scheiden. Dat wil zeggen een aparte nieuwsbrief waarin up-to-date competitie standen, uitslagen en kalender gegevens staan. Deze nieuwsbrief wordt primair electronisch verspreid terwijl er ook altijd geprinte versies op de club klaarliggen.

Het clubblad komt vier maal per jaar uit en wordt gediversifieerd verspreid. Op de homepage (www.svderaadsheer.nl)  staat een enquêteformulier waarmee je kunt aaneven hoe je het blad wilt ontvangen. Heb je geen internet, dan kan je terecht bij de redacteur. Let wel het gaat hier niet om een opiniepeiling zo van ‘hoe wil je dat clubbladen in het algemeen verspreid worden’, nee, wij willen van alle leden individueel weten of men tevreden is met een e-mail versie, ofwel een clubblad mee wilt nemen op een clubavond, ofwel dat wij het blad moeten toesturen. Het zogenaamde nul nummer is een iets andere zaak, dat moet volgens de statuten aan alle leden toegestuurd worden (via de TPG of de elektronische snelweg, dat doet er niet toe).

 

Natuurlijk dienen deze veranderingen niet alleen het gemak van een vlotte verspreiding, maar ook de financiële gezondheid van de club. Ook al omdat de vermenigvuldiging van het blad via de door de op ‘De Poort’ aanwezige apparatuur gaat gebeuren, hopen wij de begroting aardig wat te kunnen ontlasten.

Oké, plannen zat, zoals je ziet. En nu moet het een en ander ook nog gevuld worden met leuke stukkies. Daarvoor zijn wij afhankelijk van jullie! Reageer! Schijf iets! Stuur partijen! Laat wat van je horen!

 

Richard van Deun (redateur blad)

Luc Scheepmaker (website)

Corneel Simoons (contactpersoon bestuur)

 

 

 

 


 

Het derde team begint aardig

Corneel Simoons

 

Aardige club “Het grasmat”. Althans voor iemand als verslaggever die bepaald niet gestoord wordt door tabaksrook en de afwezigheid van de absolute stilte die sommige spelers vereisten. Over het roken trouwens: Arend die aan het eerste bord zat zuchtte gepijnigd toen hij besefte dat hij de tafel met 3 rokers deelde. Reden voor mijn favoriete heen en weer lopen tussen speeltafels en tafel met flesje en perk te beoefenen.

Over dat heen en weer lopen bestaat trouwens soms nog wel eens wat misverstand. Ooit ben ik zelf door een verontwaardigde teamleider tot order geroepen ‘Nam ik de partij dan zo weinig serieus dat ik niet aan het bord bleef nadenken’ helemaal mis! Zo werkt het bij mij niet. M’n hele leven al denk ik het beste en meest geconcentreerd na als ik rondloop me onderweg ook nog eens vermeiend met irrelevante flauwekul. Of dit objectief de beste manier is, weet ik niet, wel weet ik dat ik dat nu niet meer ga veranderen.

Bovendien krijg ik zo een redelijke indruk van wat er zich zoal afspeelt, dit in tegenstelling tot Paul bijvoorbeeld die aan zijn bord gekluisterd zat. (Vandaar dat ik dit stukje schrijf en niet hij). Hij stond goed tot beter de hele avond. Ook Arend had een klein plusje, maar of het genoeg zal blijken? Zelf heb ik een leuke kans laten liggen, waarmee een partij van wederzijds net opgevangen dreigingen eindigde in een remise stand. Rob won snel, zoals zijn tegenstander mij buiten al voorspeld had (“ik ben een beetje boel aangeschoten; jullie 3e bord speler krijgt een makkie vanavond”). Ton en Peter zaten in een apart rookvrij kamertje. De eerste steeds bezorgder, de tweede steeds vergenoegder kijkend (Een waarschuwing aan jonge Raadsheren terzijde: als je tegen Peter speelt en hij kijkt als een kat die een onbewaakt schoteltje volle melk heeft ontdekt, nou dan zit je in de puree!). Eric was lekker bezig (hoe die man er zo bezig uit kan zien terwijl hij toch stil achter een bord zit, is me een raadsel). Theo daarentegen werd alsmaar ongunstiger, net zoals de toeschouwers, trouwens. Enfin, de uitslag was 3-5 in ons voordeel. De gedetailleerde uitslagen vind je elders in dit blad.

 

 

En nu mijn gemiste kans. Zie onderstaand diagram na de 10e zet van wit Pf3. Toen ik op mijn 9e Pg4 speelde had ik nog even de mogelijkheid van 10. … Lc5  bekeken, maar meende dat 11. Pd4 een voldoende verdediging voor wit vormde. Bovendien dacht ik dat na zwart op e5, de centrale positie van m’n dame op e5 samen met ontwikkeling van m’n lopers naar e6 en f6 me een aardig initiatief op zou leveren. Dat laatste viel uiteindelijk tegen. En het eerste was waarschijnlijk gewoon niet juist, zoals ik na mijn zet 10. … Pxe5 terug aan tafel met flesje en peuk plotseling ‘zag’ wat moet wit immers na 10. … Lc5 11. Pd4 Db4!? Doen? Eigenlijk hoop ik dat iemand voor wit een betere voortzetting vindt. Dat zou mijn knagende schaakgeweten tenminste iets sussen; maar ik vrees het ergste.

 

 
 


 

BIRD [A03]

Richard van Deun (1448) - Ali Kemal Emecen (1567)

 

Intern ronde 2, 27.09.2006

[van Deun,Richard]

 

Met een verlies in de 1e ronde tegen Olaf, moest ik de 2e ronde aantreden tegen Ali. Ali is altijd een lastige tegenstander, dus ik speelde op safe. De BIRD opening dus.

1.f4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 a6 4.b3 e6 5.Lb2 Lc5 6.Le2 0–0 7.0–0 Pc6 8.De1 Pb4 9.Ld1 Pe4 10.La3 Df6 11.d4 (zie diagram). Door de laatste zet kwam zwart minder comfortabel te staan.

 

11...a5 Niet zo een heel goed antwoord. Beter was volgens mij [11...Pc6, waarna de volgende zettenreeks kan volgen: 12.Lxc5 Pxc5 13.Pc3 Pe4 14.Pxe4 dxe4 15.Pe5 De7 16.Pxc6 bxc6 17.Dc3 Dd6 18.Le2 a5 19.Dc5 Te8 20.Tad1 La6 21.Lxa6 Txa6 22.f5, Hierna stonden we redelijk gelijk] 12.c3 Pd3 13.De2 (waar moest kan paard nu nog naar toe?) Lxa3 14.Pxa3 b6 15.Dxd3 La6 (wat wel een goede zet was van zwart, maar wit had gelukkig nog…)16.c4 c5 17.Pe5 Tfd8 18.Pb5 cxd4 19.exd4 dxc4 20.bxc4 Pc5 21.De3 Pd7 22.Lf3 Tac8 23.Tac1 De7 24.Pc6 (Vork niet gezien?) Txc6 25.Lxc6 Pf6 26.Lf3 Db4 27.Le2 Lxb5 28.cxb5 Pd5 29.De5 Dd2 (Zie Diagram )


 

 

 

30.Dd6 (Zelf vond ik dit wel een mooie zet, echter had de volgende zet van zwart over het hoofd gezien) Dxd4+ 31.Kh1 Tf8 32.Dd7 Db2 33.Tc8 g6 (zwart kon de toren niet nemen, dus moest ruimte maken voor de koning. Wit probeerde een manier te vinden om de dames af te ruilen) 34.Txf8+ Kxf8 35.Dd6+ Kg8 36.Db8+ Kg7 37.De5+ (Door deze zet kon wit haast niet meer winnen) Dxe5 38.fxe5 Pe3 39.Tc1 Pd5 40.Lf3 Pb4 41.a4 h5 42.Tc7 Pd3 43.Tb7 Pc5 44.Txb6 Pxa4 45.Ta6 Pc3 46.b6 a4 47.Lc6 Pd5 48.Lxd5 exd5 49.b7 zwart geeft op 1–0

 

Op zich best een leuke partij. Helaas gaf zwart al snel kwaliteit weg, waardoor de partij toch wat minder spannend werd. Uiteraard hou ik me aanbevolen als een sterkere speler commentaar wil geven op deze partij.

 


 

Verslag Raadsheer 2 vs VAS 5 (woensdag 11-10-2006)

Corneel Simoons

 

20.15 De wedstrijd begint. Ons team is bijna compleet, slecht één invaller, te weten Peter Voets aan bord 8. Het team van onze tegenstander is wat sommigen onzer betreft bijna te volledig; dat wil zeggen ook hun spelers met een rating van boven de 2100 zijn gekomen (3 voormalige KNSB spelers!).

20.45 Van sommige openingen die op de borden zijn gekomen ken ik nauwelijks de naam! Harmen: Koning-Indisch met fianchetto van witte koningsloper en ruil e5xd4, Pf3xd4. André en Mike: varianten van de Trompovsky. Lex: iets dat lijkt op een damepionspel van wit maar dan met dubbele loperfianchetto van zwart (?). Dirk en Jos: twee sicilianen (bij Dirk gesloten). Dick: 1. f4 Pf6 (bird). Peter: 1.e4 e5 2. d4 exd4 3. f4 (?).

21.15 Ik maak mij zorgen, maar weet (nog) niet precies waarom of waarover. Direct nadat ik dit geschreven heb vertrouwt Peter mij toe dat met uitzondering van zijn eigen partij alles matig tot beroerd staat. Nog eens rondgaan? Kan straks ook. Oeps, Mike staat een stuk achter.

21.32 Peter ziet een geintje van z’n tegenstander niet aankomen; hij gaat onherroepelijk mat. En, echt, heus, hij stond inderdaad goed, ook volgens mensen die zulkes beter kunnen beoordelen dan ik (Joost van Steenis, bord 1 VAS bijv.).

22.00 Zo’n vijf minuten geleden besloten Lex en zijn tegenstander tot remise, en terecht. Moet ik nou deze situatie (het team staat niet best, maar Lex tegenstander net ietsje beter) Lex vragen om een droge citroen uit te persen? Ik ben er in het algemeen niet zo voor dat teamleiders op deze manier ‘meespelen’. En bovendien, tegen deze opponenten is elke ½ punt er aan, zou ik zo zeggen.

22.30 Ach. Mike staat een toren achter, nadat z’n tegenstander een mat in drie over het hoofd heeft gezien, nam ik waar te nemen. Harmen kijkt bezorgd. André staat twee pionnen achter. De gebroeders de Jonghe weren zich dapper, maar hebben het zwaar, vooral Dirk. Dick vecht stug door.

22.45 Mike geeft op, vlak nadat André hetzelfde heeft gedaan, zie ik nu. Ach en wel. 0.5 – 3,5!?

22.55 Ook Harmen staakt de strijd. Tegen twee vrij pionnen aan twee kanten van het bord helpt zelfs het kleur verschil van de lopers niet. Dick, Jos en Dirk zwoegen door. 0,5 – 4,5.

23.35 Jos gaat door z’n vlag, zo’n vijf minuten nadat ik hem gezegd had dat ie best op mocht geven als ie verloren stond. Misschien is dit toch een fractie leuker?!

23.40 Dirk daarentegen haalt er remise uit. Proficiat.

23.50 Dick legt de wapens neer, krap 5 secondes voordat hij door z’n vlag gaat. Hij heeft goed geknokt.

Enfin. 1-7 verloren. Eerlijk gezegd: er zijn momenten geweest dat ik vreesde dat het nog erger kon worden. Biedt het nu troost dat Joost van S. zei dat er meer remises voor ons ingezeten hadden? Of dat Olaf opmerkte dat het (sterkere) 2e van vorig jaar van dit Vas 5 ook verloren zouden hebben? Jawel hoor.

Corneel

 

Uislag

H. vd. Ploeg         -        J. v. Steenis          0-1

A. de Roo   -        N. v. Dam             0-1

L. vd. Wal   -        P. Tromp              ½-½

M. Wals      -        T. Cornelisse        0-1

D. de Jonghe         -        M. Meijer    ½ - ½

J. de Jonghe-        J. van Dongen       0-1

D. Beijne     -        M. vd. Veen                   0-1

P. Voets      -        A. Soest               0-1


 

Puzzelen en vooruitblikken (externe competitie)

Harmen van der Ploeg

 

Het is altijd puzzelen om tot een goede indeling voor de externe competitie te komen. Dit jaar was daarop zeker geen uitzondering. Belangrijkste punt was de vraag met hoeveel teams er gespeeld moest gaan worden; 4 of toch maar 3½ (met een viertal dus). Sowieso was dat dus al een team minder dan vorig jaar, waarvan dan 1 ook nog maar half? Het was lange tijd de vraag of er net wel of net niet een vierde achttal kon komen. Pas na een aantal toezeggingen op de ALV heb ik de knoop doorgehakt: we hebben dit jaar 4 volledige teams. Hierdoor komen zoveel mogelijk Raadsheren aan spelen toe, hoewel het wel betekent dat er waarschijnlijk meer invallers nodig zullen zijn.

Een volgende probleem was de speelsterkte. Doordat er voor het tweede opeenvolgende jaar een team weg is gevallen, zouden er een groot aantal spelers boven hun kunnen moeten spelen. Helaas zou dat vooral opgaan voor de spelers die vorig jaar in Raadsheer 4 en Raadsheer 5 alles verloren en twee jaar achter elkaar geveegd worden is voor niemand leuk. Gelukkig bleek Gerie in zijn rol als competitieleider behulpzaam en konden Raadsheer 3 en 4 een klasse lager spelen als waar ze eigenlijk hoorden. Jammer genoeg betekent dit dat er niet in elke klasse een Raadsheerteam speelt, maar dat kon natuurlijk toch al niet met 4 teams.

Alles bij elkaar denk ik dat er ondanks het weer lagere aantal teams een goede indeling is uitgerold. Alle teams spelen op hun eigen niveau en kunnen er een goed jaar van gaan maken. Inmiddels hebben alle teams hun eerste westrijd gespeeld en durf ik het aan om een kleine vooruitblik per team te geven. En om eens een beetje dwars te doen, begin ik met het 4e...

Raadsheer 4

speelt dit jaar in de 4e klasse waar het -denk ik- ook het beste thuis hoort. De ratings bevestigen dit beeld want in dat opzicht is Raadsheer 4 een middenmoter. Hopelijk gaat het vierde dit jaar weer eens een paar potjes winnen, hoewel er zeker ook wel eens verloren zal worden. Sterkste ploeg in deze poule is met enige afstand Het Probleem gevolgd door de Wachter. Het vierde bestaat overigens uit de kanjers Charles, Cilia, Richard, Sieger, Jaap, Theo, Marc en Peter Bosschieter. Zij staan onder de bezielende leiding van (waarschijnlijk regelmatig spelend) teamleider Monique.

In de eerste ronde kwamen de bankiers van  De Wachter op bezoek. Een bankier had zichzelf in de kluis opgesloten en verscheen dan ook niet aan het bord. Na de makkelijk verdiende voorsprong kon er slechts mondjesmaat gejuicht worden, want slechts Peter Bosschieter, Richard en Cilia wisten een halfje te scoren. 5½-2½ verloren dus, maar er zal zeker nog wel eens gewonnen worden.

 

4e klasse

 

Pion 5                            1336

Probleem 5                     1546

MSK 3                           1467

Raadsheer 4                   1470

Wachter 2                      1508

Caissa 8                         1450

VAS 10                          1443

Chaturanga 1                  1478

 

Raadsheer 3

bestaat dit jaar uit Corneel, Arend, Peter Voets, Eric, Rob, Milovan, Paul en Ton Reintjes. Zoals al gememoreerd degradeerden zij vrijwillig uit de 2e klasse en prompt blijken ze in de 3e klasse tot de ratingfavorieten te behoren. Dat is weer eens wat anders voor het merendeel van de spelers, want vorig jaar kregen ze als Raadsheer 4 nog alle hoeken van het bord te zien. Eens kijken of ze met deze druk om kunnen gaan.

De sterkste ploeg in de poule is Het Grasmat 3, maar daarvan werd in de eerste ronde al met 5-3 gewonnen. Raadsheer 3 lijkt dus goed op weg naar een hoge klassering, maar zal daarbij wel moeten uitkijken voor met name Oosten-Toren en Es’80.

3e klasse A

AdA ’04                         ---

Grasmat 3                      1653

Es ’80 2                         1612

Oosten-Toren 3              1592

Pion 4                            1546

Almere 7                        1485

Raadsheer 3                   1620

Donner 2                        1561

 

 

Raadsheer 2

gaat dit jaar een zwaar seizoen tegemoet. Ten opzichte van vorig jaar zag het zijn twee sterkste spelers vertrekken. Daar kreeg het de spelers van het vriendenteam voor terug, maar hoewel die een goed potje kunnen schaken, halen ze het niet bij Ramon en Olaf. Gevolg is dat het 2e het vooral aan de bovenste borden zwaar zal krijgen. De eerste wedstrijd was wat dat betreft alleszeggend: twee 2100-spelers aan de overkant betekenden gemiddeld 300 punten in de min. Toch moet het team niet al bij voorbaat afgeschreven worden, want met Gerie, Lex, André, Mike, Dick, de gebroeders De Jonghe en ondergetekende is het in de breedte een behoorlijk team. En er hoeft maar twee keer gewonnen te worden voor handhaving.

RH 2 trof het niet dat de tegenstander in de eerste wedstrijd, VAS 5, in de sterkste opstelling verscheen. Het team dat in de promotieklasse niet zou misstaan walste met liefst 7-1 over de onzen heen. Lex, die inmiddels zijn 10e externe remise op rij scoorde en Dirk redden nog een klein beetje de eer.

1e klasse B

Oosten-Toren 1              1872

Tal/DCG 3                     1859

Nieuwendam 2                1881

Raadsheer 2                   1726

VAS 5                            1839

Pion 1                            1836

ENPS/Quibus 1              1858

Caissa 5                         1778

 

Raadsheer 1

is na twee jaar KNSB weer terug in de promotieklasse. De vraag is of het een langdurige terugkeer zal zijn, want de ratingcijfers wijzen De Raadsheer samen met Gambit en Caissa als favorieten aan. Dat is echter vooral op papier, want het is maar de vraag hoe vaak het eerste in zijn sterkste opstelling, bestaande uit Ramon, Frans Smit, clubkampioen Olaf, Bernard, Henk, Hans, Henri  en Ton van Garderen, zal spelen. In de eerste twee rondes zijn namelijk al 5 invallers gebruikt.

De promotieklasse is dit jaar een beetje een rare klasse. Speelden er vorig jaar al twee teams van Zukertort in, dit jaar kwamen daar twee teams van Almere bij. Gelukkig speelt RH1 twee keer thuis tegen Almere en hoeft het maar 1 keer naar Amstelveen. In de eerste ronde kwam het zwakste van de twee Almeerse teams op bezoek. Het werd uiteindelijk behoorlijk spannend met veel remises in het begin en net voldoende winstpartijen aan het eind: 5-3. Een goed begin, dat in de tweede ronde (aanstaande maandag) een vervolg moet krijgen tegen de grote concurrent Gambit, dat in de eerste ronde aan 6 spelers voldoende had om Amstelveen 5 op te rollen.

 

Promotieklasse

Caissa 3                         1945

Probleem 1                     1880

Zukertort A’veen 5         1840

Raadsheer 1                   1952

Almere 3                        1786

Gambit 1                        1946

Zukertort A’veen 4         1890

Almere 2                        1873

 

SGA-cup

Ook in de SGA-cup behoort de Raadsheer tot de kanshebbers. Ik denk dat er geen enkele club in de SGA is, die een net zo sterk viertal op de been zal kunnen brengen als onze eerste vier borden. De vraag is of De Raadsheer in de sterkste samenstelling zal kunnen spelen, maar we moeten zeker ver kunnen komen. In de eerste ronde was de Rosso de tegenstander. Rosso speelt 3 klasses lager, maar toch was het redelijk close: 2½ - 1½ gewonnen. Het blijkt maar weer eens dat ratings niet alles zeggen. In de volgende ronde komt de voormalige buurman Oosten-Toren langs. Volop kansen lijkt mij.

 

 


 

Raadsheer 4 - Wachter 2 (woensdag 18-10-2006)

Monique de Groot

 

Om 20:15 begonnen we met de wedstrijden.

Sieger kon niet vanwege zijn werk. Ik hoop dat je de volgende keer er wel bij bent. Gelukkig wilde Ali invallen, echter hoefde hij niet te spelen, want z’n tegenstander was er niet. Wel jammer voor Ali, want ik weet dat hij liever gewoon gespeeld had. In ieder geval bedankt voor het invallen, Ali.

 

In het beginspel heeft Charles alleen zijn paard ontwikkeld, die ook al geslagen is. Ruim 1 uur later in het spel gaat het gelijk op. Charles heeft veel minder tijd over dan zijn tegenstander. Uiteindelijk moest hij, met nog 5 minuten op z’n klok, opgeven.

 

Cilia staat op een gegeven moment kwaliteit achter, maar weet toch weer helemaal terug te komen. Echter één pion van haar tegenstander is gevaarlijk en ze besluit om remise aan te bieden.

 

Theo kwam een half uur later binnen, dus moest het met minder tijd stellen dan z’n tegenstander. Na verlies van 2 pionnen wordt het erg zwaar. Hij blijft proberen om enigszins iets terug te winnen, maar na verlies van nog 2 pionnen gaf hij op.

 

Jaap kwam op een gegeven moment een hele toren achter te staan. Met dit verschil was het erg moeilijk om terug te krabbelen. Uiteindelijk moest hij opgeen en nu kwam De Raadsheer toch wel erg ver achter te liggen.

 

Peter gaat redelijk gelijk op. De stelling is ongeveer gelijk. Het bord staat ook nog  redelijk vol en beide spelers besluiten om genoegen te nemen met remise.

 

Marc en Richard staan qua kwaliteit gelijk op met hun tegenstander. Marc heeft meer tiid gebruikt dan zijn tegenstander. Marc ziet een mataanval over het hoofd en moest met nog een paar minuten op de klok, de partij opgeven.

Richard speelt zoals gewoonlijk erg offensief. Z’n tegenstander kan alleen maar verdedigen, maar dat doet hij dan wel erg goed. Elke aanval wordt gezien door hem en op een gegeven moment maakt Richard een fout, waardoor hij een loper verliest. Toch blijft hij doorvechten en met een schitterende torenoffer wist hij helemaal terug te komen. Alleen was het misschien beter om toch dat paard te nemen, in plaats van de dames af te ruilen. Uiteindelijk waren alle stukken geslagen en restte hem niets anders dan genoegen te nemen met remise. Jammer, want er zat volgens mij nog wel iets meer in.

De Raadsheer 4 (1488)             - Wachter 2 (1521)                   2½  - 5½

Peter Bosschieter (1719)          - W.F. Wallekers (1770)           ½ - ½ 

Ali Kemal Emecen (1577)         - NO                                                 1 - 0 

Jaap Schrickx (1534)                - J.A. Bikker (1637)                  0 - 1 

Theo Breidenbach (1503)         - R. Vas Visser (1452)             0 - 1 

Marc Souren (1420)                 - V. Ho (NR)                           0 - 1 

Richard van Deun (1448)          - J. Scheeper (1403)                 ½ - ½ 

Charles Hartman (1344)            - J. Pindus (1344)                     0 - 1 

Cilia v/d Kamp (1363)              - W.J. Buhre (NR)                   ½ - ½ 

 

Jammer volgende keer beter. 14 november gaan we er tegenaan tegen Caissa we hebben een goed team, dus dat moet wel lukken, ik heb er vertrouwen in.

De Raadsheer verhuisd

Alice de Groot

 

Op 30 Augusteus is de Schaakclub de Raadsheer verhuisd naar de Poort in Kattenburg. Een prachtige locatie met een mooie bar erbij.Een hele vooruitgang. De Schaakclub had Barmedewerkers nodig. Dus dachten  ze aan de Fam. de Groot. Nadat wij zijn opgebeld hebben we gezegd oké. Wij zijn heel leuk ontvangen door de Raadsheer en Nieuw Kattenburg. Nu draaien we elke week de bar. We hebben ook assistentie van Joop 1 en Joop 2.  Alleen Joop 2 is even niet aanwezig door ziekte. Ook komt Willem Tuiteman de voorzitter elke week bij ons. Alleen hopen wij dat het wat drukker wordt met de opkomst van leden. Het is ons nog te stil. Voor ons gevoel is het in de nieuwe locatie veel gezelliger dan op de vorige locatie. We wensen de Raadsheer veel succes op deze locatie.

Hartelijke Groeten Barmedewerkers  Jack & Alice de Groot

Puzzel mee !

 

 

Wit aan zet: Mat in 2 zetten

 

 

Wit aan zet: Mat in 3 zetten

 

 


 

Interne competitie

Richard van Deun

 

De interne competitie is in alle hevigheid losgebarsten. Het was even wennen, maar het duurde niet lang voordat ik het programma onder de knie had. Wat me goed doet is dat ik dit seizoen een aantal mensen heb gezien die niet zo vaak vorig seizoen zijn geweest.

Als nieuwe spelers mochten we begroeten: Anjo Vlug die al eerder bij De Raadsheer heeft gespeeld, Simon Bouw en Nick de Zeeuw. Simon en Nick zijn nog maar één keer geweest en ik hoop dat ze vaker komen.

Zoals een ieder gemerkt heeft begin ik met indelen om 20.10. Dat betekent dat iedereen die na deze tijd komt waarschijnlijk niet kan spelen. Mocht je iets later komen, dan je me altijd tot die tijd bellen. M’n nummer staat onder het Colofon.

De indeling geschidt door het programma. Uiteraad kan ik hier wel ingrijpen, maar in eerste instantie gebeurd de indeling dus geautomatiseerd. Nou kan het best gebeuren dat je twee keer achter elkaar zwart hebt, maar dat houdt ook in dat je op een gegeven moment twee keer achter elkaar wit gaat krijgen, aangezien dit met elkaar in evenwicht staat.

Een bye is nooit leuk. Maar als we oneven zijn kan het gebeuren dat je een bye hebt en dus voor niets gekomen bent. Nou kan je natuurlijk meteen je jas aantrekken en weggaan, maar soms is het verstandiger om nog heel even te blijven. Soms komen er mensen te laat en dat betekent dat ik je misschien alsnog in kan delen.

Nu gaan we even kijken naar de groepen. De indeling van de groepen is anders dan vorig jaar. We werken nu met ratinggroepen en wel als volgt:

Groep 1      : > 1750

Groep 2      : 1551-1750

Groep 3      : < 1551

 

Deze rating wordt vastgesteld aan het begin van het seizoen.

 

Zo vroeg in het seizoen is het natuurlijk moeilijk te zeggen hoe sommge spelers het doen, zeker als ze nog maar één of twee keer zijn geweest. Echter je kan wel al een beeld krijgen over de kanshebbers.

 

Groep 1

In groep 1 zien we Frans Smit helemaal bovenaan staan met 2 uit 2. Op de voet gevolgd door Harmen van der Ploeg. Als 3e in deze groep vinden we  Lex van der Wal.. Onderaan in deze groep staat Jos de Jonghe die slechts één partij gespeeld heeft.

 

Groep 2

In groep 2 is Paul Hanegraaf lekker op dreef en die vindt je nu al tussen de groep 1 spelers terug op een 11e plaats in het overall klassement. Op de 2e plaats in deze groep vinden we Peter Bosschiter. Anjo doet het ook erg goed en staat op de 3e plaats. Van die laatste kunnen we nog heel veel verwachten, dus de nummers 1 en 2 moeten uitkijken. Eric Mol staat op een hele goede 4e plek en is het seizoen zeer goed begonnen. Onderaan zien we Jaap Schrickx en onze nieuwe aanwinst Nick de Zeeuw, die slechts één keer geweest is en we daar dus nog niets van kunnen zeggen. Zelf denk ik dat hij de komende weken best behoorlijk zou kunnen stijgen.

 

Groep 3

Groep 3 wordt aangevoerd door Charles Hartman die een score van 100 % heeft (2 uit 2). Hij wordt op de voet gevolgd door Peter Voets. Op een verrassende 3e plaats zien we Monique de Groot. Zij startte het seizoen zeer goed door een winstpartij op Corneel. Helemaal onderaan zien we teleurstellend Leo Oomens. Maar ik durf te wedden dat hij nog behoorlijk zal stijgen, want op deze plaats hoort hij zeker niet thuis.

 

De opkomst op de clubavonden is nog steeds niet al te hoog, maar langzaam maar zeker wordt het al iets drukker. Het zou fijn zijn als leden die nog niet op deze leuke en gezellige locatie geweest zijn, eens langs zouden komen. Ik hoop jullie snel te zien op de woensdagavond. 

Bogoljubow speelt de Bogoljubow

Corneel Simoons

 

In het eerste stukje dat ik schreef over de opening 1… Pc6 heb ik vermeld dat Keene voorstelt om 1 d4 Pc6 de Bogoljubow opening te noemen. Dit naar analogie met 1 e4 Pf6, de Aljechin opening. Ook al zijn er belangrijke verschillen zoals we zullen zien. Ik ben geneigd om het met Keene eens te zijn dat het eigenlijk raar is dat Aljechin’s voorstel wel door velen serieus is genomen, terwijl Bogoljubow’s idee maar sporadisch toegepast wordt.

Wat volgt is een partij van Bogoljubow zelf die een uiterst principiële variant laat zien. Ik verwijs met T. en K. naar commentaren van Tartakowen en Keene respectievelijk.

Weinitschke – Bogoljubow (Elster, 1938)

1. d4 Pc6

2. d5 …                Wit heeft hier natuurlijk vele andere mogelijkheden, maar deze witspeler behandelt de opening als een soort gespiegelde Aljechin en gaat het paard opjagen. T zegt dat wit hier het beste in de Tsjigonin … kan gaan met 2. Pf3 d5 3. c4 enz.

2. … Pe5

3. f4 Pg6

4. e4 e5                 Dat deze zet hier wel mogelijk is, vormt een belangrijk verschil met de Aljechin (K). Immers daar is de centrale opstoot 4 … d5 na 1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. c4 Pb6 4. d4 slechts vanwege de mogelijkheid 5. c5 en zwart heeft ernstige buikkrampen.

Tegenwoordig wordt overigens meestal 4. … e6 met op 5.dxe6 fxe6! Gespeeld. Veel verschil maakt het in de praktijk niet want ook na 4. … e5 is dxe6 e.p. het beste. Hier probeert wit de analogie met bovenstaande Aljechin variant te handhaven met…

5. f5 Dh4+            ... maar zwart weigert zich terug te trekken!

6. Kd2 Dxe4

7. fxg6 …             Een jaar eerder had ene Ulrich hier tegen B. 7. Ld3 geprobeerd, maar kwam na 7.. Dx g2+ 8. Pe2 Dg5+ g. Kc3 Dh4! Van een koude kermis thuis.

7. …. Dxd5+

8. Ke1 Dxd1+

9. Kxd1 hxg6        Drie gezonde prionnen en een goede stelling voor één paar, (Eventueel hier ook een diagram?? Beslis jij maar Richard!)

 


 

 


10. Pc3                 … Beter 10 c4 (T). Het is waar dat zo de komende pionnen-golf  beter opgevangen kan worden, maar ik vermoed dat wit opzettelijk z’n stukken naar voren plaatst omdat hij zo snel mogelijk een stuk terug wil offeren voor 2 pionnen en een snellere ontwikkeling

10. … c6

11. Pf3 f6

12 Ld3                  … K: beter Le2, maar zie vorige commentaar

12. … Pe7

13. Te1 d5

14. h3                   … Besluit definitief tot het stukoffer. Overigens was deze zet zo goed als gedwongen omdat na andere zetten ook de pion op h2 nog eens verloren gaat.

14. … e4

15. Lxe4 dxe4

16. Pxe4 Kf7


 

 


Dit is het soort stelling dat wit voor ogen moet hebben gestaan toen hij tot 10. Pc3 en 12. Ld3 besloot: Zwart staat maar één (dubbel) pion voor, terwijl wit (voorlopig) beter ontwikkeld is. Hij heeft achter de veerkracht van de zwarte opzet onderschat. Zwart zal zich nu opvallend snel ontwikkelen en als de lopers eenmaal het centrum bestrijken dan ziet het er niet goed uit voor wit.

17. Ld2 Pf5

18. b3 g5

19. Ke2 …            Blijft toch maar op de koningsvleugel. 19. c3 Pd6 20. Pxd6+ Lxd6 21. Kc2 g4 ziet er niet gezond uit (T)

19 … Pd6

20. Pf2                  Vermijdt het zwarte koningsloper voor hem te ontwikkelen en voorkomt … g4

20. .. Lf5

21. Pd4 Lg6

22. Kf1 Pf5

23. Pe2 Lc5

24. Pe4 Lb6          Nu zijn beide mitrailleursnesten (g6 en b6) bemand (T). Minder goed zou het haastige 24.. Pe3+ 25. Lxe3 Lxe3 26. Pd6+ Kf8 27. Pg3 Lc5 28. Pgf5 b6 29. c4 geweest zijn, de paarden houden dan de  lopers vast.

25. c4 Tad8

26. Ted1 Txd2!

27. Pxd2 … 27.    Txd2 zou na Pe3+ materiaal kosten

28 …. Pe3+          En wit gaf op met het oog op: 29. Ke1 Pxg2+ 20. Kf1 Pe3+ 31. Ke1 Txh3